Konference k Soutěži studentských prací

15. listopadu 2014
Konference k Soutěži studentských prací

V rámci slavnostní mezioborové konference vyvrcholí již XII. ročník Soutěže studentských prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Nejlepší z 27 soutěžících přeberou ocenění, budou své práce prezentovat a diskutovat o nich s akademiky i odborníky z praxe. Vše proběhne v úterý 18. listopadu na Krajském úřadě v Brně, v sále ZJMK.

Konference je slavnostním zakončením Soutěže studentských prací, které se zabývají tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. V rámci akce proběhne vyhlášení výsledků letošního XII. ročníku soutěže. Studenti přeberou ocenění od zástupce Jihomoravského kraje a prezentují krátce svá témata i závěry. Vítězné práce budou také po celou dobu k nahlédnutí a v průběhu dne bude hned několik možností pro konzultace - ať už v rámci přestávek, tak při následném rautu z lokálních potravin.

Mezioborová konference otevírá prostor k diskusi nad velmi zajímavými tématy, které se účastní studenti a odborníci z komerční, neziskové i municipální sféry. Témata jsou opravdu různorodá, řeší například ochranu přírody, místní potraviny, urbánní strategii, odpadové hospodářství či biokoridory. Pro studenty je konference příležitostí navázat další kontakt s firmami a institucemi, kde mohou tato témata rozvíjet dál až k praktickým řešením.

Soutěž pro studenty vysokých škol každoročně pořádá Jihomoravský kraj a Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica. ,,V letošním roce se zúčastnilo 27 diplomových a bakalářských prací. Ty hodnotí odborná komise složená z akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací a odborníků z praxe i z neziskového sektoru a vybírá tři nejlepší diplomové a bakalářské práce. Radní pro životní prostředí, Lipka, komise hodnotitelů a Ekologický institut Veronica udělí zvláštní ceny", uvádí koordinátor soutěže Jan Trávníček.


Název akce: Konference k Soutěži studentských prací
Datum: 18. listopadu 2014 od 9 hodin
Místo konání: sál ZJMK, Žerotínovo nám. 449/3

Kontakt: RNDr. Jan Trávníček, koordinátor soutěže, jan.travnicek@lipka.cz, tel. 732 827 063

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů