Neděle, 14. července 2024

Somálsko - zemědělství, průmysl, infrastruktura, rozvojová pomoc

Somálsko - zemědělství, průmysl, infrastruktura, rozvojová pomoc

Skutečnost, že po 25 letech se země pomalu posouvá k obnovení státnosti, dává do budoucna určité naděje, nicméně Somálsko patří celosvětově mezi nejchudší země a ekonomika je navíc zdevastovaná dlouholetou občanskou válkou. Rozhodující úlohu hrají klimatické podmínky - hospodářství země je závislé na zemědělství a chovu dobytka. Důležitým zdrojem příjmů jsou rovněž platby, které do země poukazuje početná emigrace, zejména ze sousedních arabských států. Tyto platby představují dle některých odhadů až 30 % HDP země; jejími příjemci jsou z poloviny přímo rodinní příslušníci zasilatelů. Tyto prostředky jsou tak důležitým zdrojem pro rozvoj malého podnikání.

Průmyslový sektor je minimální a omezuje se na lehký průmysl, tj. textilní průmysl, zpracování ryb, rafinace cukru, výrobu uměleckých předmětů a stavbu menších plavidel.

Zemědělská výroba se vzhledem k minimálním srážkám omezuje na jižní část země, základní vývozní položkou jsou banány; při jejich pěstování slouží zavlažovací systémy i moderní stroje. Další komodity určené pro domácí spotřebu jsou sorghum, mongo, sezam, kukuřice, rýže a fazole; výnosnost je však velmi malá. Nejdůležitějším zdrojem obživy a příjmů je však pastevectví - velbloudi, skot, ovce a kozy. V posledních letech je tradiční vývoz do zemí arabského poloostrova, dosahující dvou milionů kusů ročně, zásadně omezován zákazy z titulu údajné zdravotní nezpůsobilosti dobytka.

Služby

Existují v minimální míře a omezují se na maloobchodní činnost a bankovnictví.

Silniční síť představuje 22 100 km, z toho 2 600 km s pevným povrchem. Železnice neexistuje. Infrastruktura je však v důsledku bojů téměř zničena; pouze na území tzv. Somalilandu proběhla částečná oprava hlavních komunikací spojujících hlavní vnitrostátní střediska s přístavem Berbera.

Letecká přeprava je zajišťována soukromými Air Somalia a dále malými charterovými společnostmi. Námořní doprava je stále problematická v důsledku špatné bezpečnostní situace ve vodách při somálském pobřeží (i přes zlepšení v posledních dvou letech).

Telekomunikační spojení bylo zničeno; ve městech poskytují své služby mobilní operátoři, kteří jsou napojeni na zahraniční provozovatele.

Energetická potřeba je kryta dřevěným uhlím a dřevem. Několik tepelných elektráren, funkčních před r.1991, je mimo provoz.

Země je příjemcem rozvojové pomoci; mezi hlavní donorské země patří EU a USA.

Od r. 2006 rozvojové programy zahrnují: strategii chovu dobytka a sociálně ekonomický průzkum. Projekty EU zahrnují následující oblasti:

  • somálská obnova a rozvoj společnosti
  • obnova venkova
  • základní zdravotnická péče v Puntlandu
  • odstranění škod tsunami, na které Japonsko a Světová banka uvolnily 2 mil. USD.

V současné době existují v Somálsku následující rozvojové projekty financované Světovou bankou:

  • obnova a rozvoj společnosti (druhá fáze)
  • rozvoj venkova
  • základní lékařská péče (Puntland).
  • ZDROJ: buisnessinfo.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů