Sobota, 22. června 2024

Zprávy lesnického výzkumu vycházejí nepřetržitě potři generace

Zprávy lesnického výzkumu vycházejí nepřetržitě potři generace

V lednu 2015 uplynulo 60 let od vydání prvního čísla časopisu, který pravidelně přináší zprávy ze světa lesnického výzkumu. Za dobu jeho existence vyšlo 238 čísel (k tomu tři speciální) a v nich přes dva a půl tisíce článků - rozsáhlejších i krátkých.


Časopis si při svém zrodu kladl za cíl stát se jedním z pojítek výzkumu a praxe. U zrodu časopisu stál Jaroslav Hofman (1918-1991), přední pracovník Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin, který byl i jedním ze zakladatelů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi - Strnadech. Zpočátku vycházely články zaměřené na původní výsledky výzkumu, které neměly striktní strukturu vědeckých příspěvků tak, jak ji známe dnes, ale byly to spíše zprávy o řešených úkolech a dosažených poznatcích. Kromě toho časopis obsahoval odborné články zpracované podle zahraničních pramenů, na jejichž přípravě se podílelo silné překladatelské oddělení.

Časopis postupem času několikrát změnil název: ze Zpráv VULH nejdříve na Zprávy VÚLHM a později na nynější Zprávy lesnického výzkumu. Od roku 1955, kdy spatřil světlo světla sešit psaný na stroji a rozmnožovaný cyklostylem, zaznamenal časopis přerod v plnohodnotné vědecké periodikum, indexované ve významných citačních databázích.

Časopis vycházel s různou periodicitou. Například hned v prvním ročníku vyšlo 10 čísel. V 70. letech se počet čísel za rok ustálil na 4, což trvá dosud.

Od 60. let minulého století až do roku 1993 vydával zprávy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech ve spolupráci s Výskumným ústavem lesného hospodárstva Zvolen ve Státním zemědělském nakladatelství (později jen v Zemědělském nakladatelství) v Praze. Nyní je vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., v útvaru Lesnické informační centrum.

Časopis je bezplatný a vychází díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství ČR. Výtisky jsou zasílány majitelům lesů a lesním hospodářům a dále institucím zaměřeným na lesní hospodářství nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Články jsou publikovány v češtině a slovenštině, doplněné anglickými abstrakty, souhrny a dvojjazyčnými popisky u příloh tak, aby měly své uplatnění i v prostředí mezinárodní vědecké komunikace.Na zdárný chod dohlíží redakční rada tvořená odborníky z řad lesnické veřejnosti. Články jsou posuzovány dvěma recenzenty.

,,Díky kvalifikované práci odborníků je časopis Zprávy lesnického výzkumu na vysoké úrovni, v současné době je jako vědecký recenzovaný časopis uznávaný nejenom v České republice, ale i v zahraničí a celých 60 let svého působení si zachovává vysokou odbornost," uvedl předseda redakční rady, ředitel VÚLHM Bohumír Lomský a doplnil: ,,Všem přispěvovatelům, redaktorům, členům redakční rady a recenzentům přeji do dalšího období úspěch a přidávám přání nás čtenářů, aby si tento časopis dále udržel vysokou odbornou úroveň a aby významně přispíval k dalšímu rozvoji lesnického aplikovaného výzkumu nejen v naší zemi, ale i v evropském regionu."

Články ZLV jsou excerpovány do České zemědělské a potravinářské bibliografie v Knihovně Antonína Švehly (ÚZEI), v úplnosti má však záznamy o pracích vyšlých v ZLV knihovna VÚLHM a jsou k dispozici v on-line katalogu knihovny: www.vulhm.cz

Plné texty článků jsou dostupné i v on-line verzi na adrese: http://www.vulhm.cz/index.php?p=casopis_zlv&site=default

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Lesnické informační centrum
Strnady 136
252 02 Jíloviště

Vedoucí redaktor: Ing. Jan Řezáč
tel.: 724 576 008
e-mail: rezac@vulhm.cz


www.vulhm.cz
www.lesaktualne.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů