Neděle, 21. července 2024

Změna klimatu - hrozba nebo příležitost?

Změna klimatu - hrozba nebo příležitost?

Nejen ve světě, ale i v České republice přináší klimatická změna již nyní dopady, na které se musíme připravit. I když se u nás neprojeví třeba zvýšená hladina oceánů, můžeme jistě očekávat větší sucha, vlny veder a extrémní projevy počasí. S vodou a energií budeme muset hospodařit mnohem šetrněji. Jak se na tuto dobu připravit - to je téma projektu realizovaného Ekologickým institutem Veronica.

Projekt s názvem ,,Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost" si klade za cíl vypořádat se s důsledky klimatických změn prostřednictvím jejich zmírňování a přizpůsobením se jejich dopadům. ,,Jde o to, abychom byli lépe připraveni na novou podobu světa, která nás čeká a brali ji vlastně jako novou dobu, ne jako katastrofu," naznačila ústřední problém záměru ředitelka Ekologického institutu Veronica Yvonna Gaillyová. Lidé se musí připravit na větší sucha, vlny veder či výpadky v dodávkách energie. ,,Je to osvěta o tom, že budeme daleko více využívat dešťovou vodu, budeme namísto dálkových dodávek vyrábět mnohem více energie přímo v místě odběru, zejména z obnovitelných zdrojů, domy budou lépe zaizolovány a více energeticky šetrné, a budeme tudíž mnohem nezávislejší na trzích a politické situaci. Změní se i struktura zemědělské produkce tak, aby jí ,,nové počasí" vyhovovalo", vyjmenovala Yvonna Gaillyová několik opatření, která obyvatelstvo čekají.

Cílem projektu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, je zvýšit informovanost české společnosti o klimatické změně a resilienci, tj. schopnosti jednotlivců i obcí odolávat dopadům klimatické změny nejlépe takovými opatřeními, která změnu zmírňují. Například tím, že využívají obnovitelné, nikoli fosilní zdroje energie.

Projektové aktivity již běží. Školáci se postupně dozvídají, jak mohou šetřit vodu a energii, jak souvisí jejich strava s klimatem a jak se dopravovat bez emisí CO2. Do soutěže CO2 liga se zapojilo 24 týmů ze základních a středních škol Zlínského kraje.

Pro veřejnost jsou na letošní rok připraveny 4 víkendové workshopy v Hostětíně na téma úspory vody a využívání dešťové vody, úspory energie při bydlení, energetické soběstačnosti, produkce potravin a potravinové bezpečnosti. Chystá se také týdenní letní škola a cyklus 6 večerních besed v Brně.

Institut spolupracuje i s místními akčními skupinami, kterým pomáhá zařadit téma resilience do strategických plánů, a s vysokými školami a akademiky. Mapuje příklady dobré praxe, kdy představí zajímavé a neotřelé přístupy jednotlivců i obcí (komunit) k výzvě, kterou představuje klimatická změna. Často z vlastní touhy a na základě poznání, že je třeba reagovat na klimatickou změnu, se odhodlali k činům - různými, často náročnými, jindy jednoduchými opatřeními s velkým dopadem. Zvyšují energetickou efektivitu domácnosti či obce, její soběstačnost, snižují závislost na fosilních palivech a dalších zdrojích. Chtějí být soběstační, nezávislí. Dnes na ně často většinová společnost hledí přes prsty, v brzké budoucnosti budou ukazovat, kam musí mířit main stream.

,,Změna klimatu je pro nás výzvou ke změně našeho života směrem k šetrnějšímu a udržitelnějšímu. Věříme, že veřejnosti i odborníkům přineseme naším projektem řadu inspirativních příkladů jak na to", shrnuje Yvonna Gaillyová.

Více informací na http://hostetin.veronica.cz/resilience-aneb-promenme-hrozbu-v-prilezitost

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů