Neděle, 21. července 2024

Vzduch i voda v EU se zlepšuje, unie ale prý stejně musí přidat

Vzduch i voda v EU se zlepšuje, unie ale prý stejně musí přidat

Kvalita ovzduší a vody v Evropě se za posledních pět let výrazně zlepšila. Pokud však chce EU dosáhnout svých dlouhodobých ekologických cílů, musí v této oblasti výrazně přidat. Vyplývá to ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Hodnocení, prováděné každých pět let, rovněž ukázalo, že stav životního prostředí se zlepšuje i v České republice.

"Z naší analýzy vyplývá, že evropské politiky si v průběhu let úspěšně poradily s mnoha problémy v oblasti životního prostředí," uvedl výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx. Evropa ale podle EEA nadále poškozuje své přírodní systémy, což ohrožuje i hospodářskou produkci.

Plánované omezování skleníkových plynů v EU je podle zprávy nedostatečné, pokud chce unie splnit svůj závazek a do roku 2050 omezit jejich emise o 80 až 95 procent. Unie je prý nicméně "velmi blízko" splnění krátkodobého cíle - omezení emisí skleníkových plynů o 20 procent v roce 2020.

Pokud jde ale o cíle pro rok 2030, tedy snížení emisí o 40 procent dohodnuté loni evropskými vládami, jsou prý dosud přijatá ekologická opatření nedostatečná.

Znečištění ovzduší a hluk mají nadále vážné dopady na lidské zdraví v městských oblastech. "V roce 2011 bylo v EU okolo 430.000 předčasných úmrtí přisuzováno emisím jemných částic," píší autoři zprávy.

EEA rovněž očekává zhoršení zdravotních dopadů klimatických změn na 500 milionů evropských občanů. Další hrozbou je podle agentury kromě klimatických změn také úbytek biologické rozmanitosti. "Šedesát procent hodnocených chráněných druhů a 77 procent hodnocených stanovišť se z hlediska ochrany nachází v nepříznivém stavu," uvádí zpráva.

V České republice se prý dlouhodobě daří snižovat emise škodlivých látek, stejně jako znečištění povrchových i podzemních vod. I když roste spotřeba energie z obnovitelných zdrojů, výroba elektřiny z uhlí a s tím související znečištění klesá jen velmi pomalu, uvádějí autoři zprávy.

Neuspokojivá je rovněž kvalita ovzduší v některých českých regionech a lokalitách. "Vytápění domácností je hlavním zdrojem polétavého prachu, který lze jen těžko regulovat," uvádí zpráva. Připomíná, že s rostoucí cenou energií se mnoho domácností vrátilo k tuhým palivům, jako je uhlí nebo dřevo. Kvalita ovzduší se zhoršuje hlavně v zimě, kdy panují horší rozptylové podmínky.

S rozrůstající se zástavbou krajiny v České republice se podle zprávy celkově snižuje biodiverzita a klesá schopnost krajiny chránit proti záplavám a zadržovat vodu, což je důležité pro obnovu zdrojů pitné vody. Jako pozitivní hodnotí zpráva pokles spotřeby vody a zlepšení kvality povrchových vod.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů