Neděle, 21. července 2024

Téma měsíce dubna: Čechům je alternativní doprava sympatická, 59 % lidí však odrazuje cena vozů

Češi se dobře orientují v alternativních dopravních pohonech, za nejsympatičtější považuje více než 80 % z nich hybridní vozy a CNG...

Téma měsíce dubna: Čechům je alternativní doprava sympatická, 59 % lidí však odrazuje cena vozů

Vyplývá to z výzkumu společnosti E.ON u agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo 1 510 respondentů. Výsledky také dokládají, že si Češi na alternativní dopravě nejvíce cení snížení emisí a levnějšího provozu. Jako negativum pak vnímají nízký počet čerpacích stanic nebo pořizovací cenu vozů.

Výzkum, který E.ON uskutečnil koncem roku 2014 na vzorku 1 510 respondentů ve věku 18 až 65 let, analyzoval vztah obyvatel České republiky k alternativní dopravě. Odhalil, že nejpovědomějším alternativním pohonem je pro Čechy plyn LPG (propan-butan), nejméně povědomým stlačený zemní plyn (CNG). ,,Výsledky ale v tomto případě mohou být mírně zavádějící. Lidé stále nedokážou příliš odlišit technologii LPG od výrazně modernějšího řešení v podobě stlačeného zemního plynu CNG nebo třeba hybridních vozů," upozorňuje Jiří Lachout, odborník na alternativní dopravu ze společnosti E.ON Energie.

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že ačkoliv je pro Čechy LPG nejpovědomější, chovají k němu nejmenší sympatie - tento pohon je nesympatický téměř čtvrtině dotázaných. Lidé navíc očekávají, že v budoucnu poroste význam ostatních alternativních pohonů. Mírný nebo výrazný rozvoj očekává 87 % dotázaných u elektromobilů, o něco méně pak u hybridních vozů nebo automobilů na CNG. Podle odborníků je to dáno také tím, že vozů na tento pohon již u nás jezdí jen o něco méně než 10 000, zatímco počet elektromobilů se stále pohybuje ve stovkách.

Co se týče vnímání přínosů a nedostatků alternativní dopravy, až 40 % respondentů si u ní pochvaluje snížení emisí, 32 % levnější provoz a 16 % pak snížení závislosti na konvenčních palivech. Mezi nedostatky uvedlo 59 % oslovených vysokou pořizovací cenu vozu na alternativní pohon, 51 % nedostatečný počet čerpacích stanic a 30 % takto hodnotilo omezený sortiment automobilů. ,,Hustá síť čerpacích stanic je pro Čechy opravdu důležitá, což potvrdilo 80 % dotázaných. Pro 86 % Čechů je zároveň důležité mít možnost tankovat v blízkosti domova a 75 % lidí také souhlasilo s tím, že by si koupili vůz na alternativní pohon, pokud by neměli problém s tankováním. Počet čerpacích stanic v Česku se proto neustále zvyšuje. V roce 2015 by kupříkladu těch na CNG mělo být až 100, přičemž na začátku roku jich bylo méně než 80," objasňuje Jiří Lachout.

Průzkum však zároveň dokázal, že naprostá většina Čechů kladně hodnotí investice měst a krajů do rozvoje alternativní dopravy. Kraje a města dnes například hromadně nakupují autobusy na stlačený zemní plyn, k čemuž využívají i štědré dotace. Tento trend oceňuje na 81 % dotázaných. Obdobné procento Čechů hodnotí kladně také fakt, že se na rozvoji využívání alternativních pohonů v dopravě podílejí jednotliví dodavatelé energií. Ti se často přímo podílejí na výstavbě nových čerpacích stanic či edukaci trhu.

Hlavní závěry výzkumu E.ON u agentury Ipsos na téma alternativní dopravy:

  1. Pro 87 % Čechů je nejznámějším druhem alternativního pohonu LPG.
  2. Jako hlavní pozitiva alternativních pohonů Češi uvádějí snížení emisí (40 %), levnější provoz (32 %) a snížení závislosti na konvenčních palivech (16 %).
  3. Hlavní negativa lidé spatřují v pořizovací ceně vozu (59 %), v nízkém počtu čerpacích stanic (51 %) a v omezené nabídce automobilů (30 %).
  4. Nejméně sympatickým alternativním pohonem je pro Čechy LPG (25 %), nejsympatičtější jsou naopak hybridní vozy (83 %).
  5. Nejzářivější budoucnost Češi předpovídají elektromobilům, CNG i hybridním vozům (ve všech případech více než 80 % respondentů), nejméně pak LPG (19 %).
  6. 81 % lidí kladně hodnotí investice měst a krajů do alternativních pohonů. Nesouhlasí pouze 7 % respondentů.


Zdroj: www.eulog.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů