Čtvrtek, 25. července 2024

Financování energetických úspor - příliš mnoho zdrojů, efekt malý

V evropských fondech pro období 2014-2020 je nedostatek peněz na energetické úspory...

Financování energetických úspor - příliš mnoho zdrojů, efekt malý

Aliance Šance pro budovy navíc spočítala, že při jejich současném nastavení bude Česku chybět nejméně 23 miliard na energetické úspory, ke kterým nás zavazuje směrnice EU. Dalším problémem podle Šance pro budovy je, že v současnosti je finanční podpora budov rozeseta do celkem osmi programů podpory.

Nové operační programy musí mimo jiné pomoci naplnit český závazek úspor energie do roku 2020, který vyplývá z evropské směrnice o energetické účinnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu jej vyčíslilo na 48 petajoulů do roku 2020 a celý jej lze realizovat jen renovacemi budov. Aliance Šance pro budovy přitom spočítala, že při současném nastavení nebude na splnění cíle dost peněz. Konkrétně výši energetických úspor vypočetla při současném nastavení programů jen na 38-40 PJ, místo plánovaných 48 PJ.

"Reálně bychom potřebovali navýšit objem peněz určených na energetické úspory o zhruba 23 miliard korun. Pokud se totiž cíl nepovede splnit pomocí energeticky úsporných renovací budov, budou se muset do plnění závazku zapojit také energetické firmy a ve větší míře i průmysl," řekl k tomu Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.

Málo peněz i v národních programech

Nedostatek peněz je také v národním programu Nová zelená úsporám. Původně měl stát do tohoto programu nasměrovat 27 miliard do roku 2020, ale v poslední době se hovoří spíše o částce 15-20 miliard. Na vině je mimo jiné výpadek peněz z emisních povolenek.

"Pokud chce vláda dostát svým slibům z koaliční smlouvy o masivní podpoře energeticky úsporných renovací budov, měla by výpadek peněz financovat z jiných zdrojů. Nabízí se jí totiž jedinečná šance, jak nyní vytvořit dlouhodobý a stabilní podpůrný program pro všechny typy budov, tedy nejen pro rodinné domy, ale i pro veřejné budovy a bytové domy," uvedl dále Holub.

Celkové investice ve stavebnictví, které podle propočtů aliance podpůrné programy do roku vybudí, budou do roku 2020 asi 350 miliard. Vytvoří zhruba 35 tisíc pracovních míst a přinesou jedno procento k růstu českého HDP ročně. Po roce 2020 pak tato opatření uspoří odběratelům, tedy domácnostem, firmám a institucím, minimálně 25 miliard ročně a pomohou také větší nezávislosti Česka na nejistých zahraničních dodávkách energie.

Bude podpora sjednocena?

Jak již bylo řešeno v úvodu, v současnosti je finanční podpora budov rozptýlena do celkem osmi programů podpory: IROP, OPŽP, NZÚ, Praha - pól růstu, OP PIK, Panel 2013+, Jessica a Efekt v celkem třech resortech (MMR, MŽP, MPO, k tomu MHMP). Výsledkem je roztříštěnost a špatná orientace potenciálních žadatelů.

Snahou Šance pro budovy je proto vytvoření jednotného programu pro podporu budov. S Ministerstvem průmyslu, obchodu a životního prostředí jedná nyní o vytvoření webu, který uživatele jednoduše navede na konkrétní program, fond, ze kterého může financovat renovaci své budovy.

Informace by se měly členit podle typu budovy a akce, kterou s ní žadatel hodlá provést. Připravený webový portál může být umístěn na speciální doménu (www.renovujdum.cz) nebo na všechny již existující nebo plánované portály (programu Efekt na MPO, pro dotace z EU a portál o bydlení na MMR nebo Nové zelené úsporám na MŽP). Potenciálnímu žadateli o podporu je jedno, kdo program spravuje, ale potřebuje se rychle dostat ke kvalitním informacím.

Aktuální možnosti financování

Další kolo Nové zelené úsporám

V dubnu budou vyhlášeny nové výzvy na energetické úspory, zateplení a renovace v národním programu Nová zelená úsporám, který je financován především z prodeje emisních povolenek. Zájemci tak budou moci o dotace žádat nejpozději od června, možná už během května. Podpora je určena majitelům rodinných domů po celé republice a obyvatelům bytových domů v Praze. V programu bude letos k dispozici 1,1 miliardy korun.

Na bytové domy půjde podle ministra životního prostředí Richarda Brabce až půl miliardy korun, zbytek si rozdělí vlastníci rodinných domů. Loni program trval devět měsíců a na Státní fond životního prostředí (SFŽP) došlo přes šest tisíc žádostí v objemu 1,4 miliardy. O největší objem financí požádali lidé z Moravskoslezského kraje. Celkem bylo pro žadatele připraveno až 1,9 miliardy. Zhruba půl miliardy korun se tedy převedlo do letošního roku.

"Nově bude možné provést i dílčí opatření v oblasti zateplení, tzn. například jen vyměnit okna, zateplit fasádu atp. Na podporu tak budou moci dosáhnout také ti, kdo aktuálně nemají pohromadě peníze na větší investice," uvedl Brabec.

Nově nebude závazný seznam firem a výrobků. Oba seznamy, které zaštiťují kvalitu nabízených služeb a výrobků, budou jen doporučující. Dříve si musel každý žadatel o dotaci objednat výrobek nebo firmu pouze ze seznamu firem, které dostaly od SFŽP autorizaci.

Letos bude výběr firmy pouze na žadateli. Pro kompletní zpracování žádostí SFŽP přesně stanovil lhůty. Do tří týdnů od podání žádosti by měl žadatel vědět, zda dotaci obdrží. Pokud s žádostí uspěje, projekt úspěšně uskuteční a SFŽP doloží faktury, fond by mu měl během dalších tří týdnů peníze vyplatit.

Dotační program Nová zelená úsporám byl některými odborníky kritizován kvůli administrativní zátěži. Zájem žadatelů byl zpočátku poněkud rozpačitý. V polovině minulého roku byly proto podmínky programu zjednodušeny.

"Zefektivnili jsme i administraci žádostí. Na základě těchto opatření zájem o program výrazně vzrostl," uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Ačkoli SFŽP registroval k 31. 12. 2014 žádosti za téměř 1,4 miliardy korun, skutečné investice na realizovaná opatření přesáhnou hranici tří miliard korun. "Díky programu Nová zelená úsporám snižujeme výrazně spotřebu energie, a šetříme tak peněženky domácností. Zároveň vytváříme pracovní místa především ve stavebnictví, čímž celkově posilujeme ekonomiku České republiky," tvrdí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nejaktivnější žadatelé o příspěvek na zateplení se rekrutovali z Moravskoslezského kraje, kde podali žádosti za téměř 226 milionů korun. Největší zájem byl přitom o příspěvky v oblasti A - Snižování energetické náročnosti rodinných domů, ze které je možné financovat zateplení, výměnu oken nebo dveří.

Podmínky dalšího kola Nové zelené úsporám nejsou zatím známé. Jak uvedl ministr životního prostředí, aktuálně jeho úřad společně s ministerstvem pro místní rozvoj finalizuje podmínky pro získání dotace pro bytové domy. Nová zelená úsporám by se měla totiž doplňovat s programem, který na modernizaci bytových domů nabízí právě ministerstvo pro místní rozvoj.

První výzva programu určená pro bytové domy by měla být zveřejněna v březnu. Dotace budou směřovat na renovaci bytových domů v Praze a na výstavbu pasivních novostaveb v celé České republice. Od dubna 2015 by o dotace na zateplení mohly opět žádat i domácnosti. Podmínky přidělení finančního příspěvku by měly zůstat stejné, ale počítá se s dalším zjednodušením administrace.

Program Panel

Tento program administruje Státní fond rozvoje bydlení a je určen na renovace bytových domů, které by měly být vždy spojeny i s energetickými úsporami. Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy tak, aby vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Žádosti do programu Panel 2013+ jsou stále přijímány. Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prosinci 2014. Rozpočet roku 2015 činí 600 mil. Kč. V roce 2014 bylo přijato 216 žádostí za více než 842 mil. Kč, uzavřeno 181 smluv za 631,8 mil. Kč, poskytnuto 45 příslibů úvěrů ve výši 239,5 mil. Kč, které přecházejí do roku 2015. Podmínky lze nalézt na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz).

Energy Performance Contracting

Kromě Nové zelené úsporám, evropských fondů, programu Panel nebo klasického bankovního úvěru existuje další možností financování, tzv. metoda Energy Performance Contracting (EPC). Firmy, které tuto metodu nabízejí, garantují, že veškeré investiční a neinvestiční náklady projektu, vesměs modernizace průmyslových technologií nebo budov a jejich energetických technologických zařízení, které je nutno po několik let splácet, bude možno hradit výhradně z dosažených úspor.

"EPC je velmi flexibilní koncept, který lze použít pro modernizaci budov, kde nelze dosáhnout splacení investic výhradně jen z dosahovaných úspor, ale kde je hlavním cílem zákazníka například dosažení předem definovaného standardu kvality vnitřního prostředí nebo zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky budovy.

V takových případech navrhneme řešení, které dosáhne nejlepšího poměru mezi investicí a dosaženou provozní úsporou, aby co největší část investice mohla být splacena pomocí dosahovaných úspor," říká Eva Książczak z firmy Enesa, která se na projekty EPC specializuje.

Součástí dodávky jsou podle ní smluvní záruky, že jednak projektem dosáhneme minimálně takových smluvně garantovaných úspor (resp. provozních nákladů), které umožní splatit veškeré a související náklady (počáteční náklady, investiční náklady, náklady na financování a energetický management), a jednak celkové náklady zákazníka na energie (vč. splátek nových investic a energetických služeb) nepřevýší objem jeho nákladů na energie před zahájením projektu.


Projekty EPC zahrnují:

- energeticky úsporná opatření investičního i neinvestičního charakteru ve výrobě, distribuci a konečné spotřebě energie,

- zajištění financování,

- dodávku navržených úsporných opatření,

- dlouhodobý metodický dozor při provozu úsporných opatření,

- poskytnutí smluvních garancí za dosažení úspor.

Hlavní přednosti EPC:

- dosažení úspor bez zatížení vlastních rozpočtů (zajištěno financování projektu),

- zhodnocení majetku moderními technologiemi (stávají se majetkem klienta ihned po instalaci),

- garance úspor, které pokryjí plně investice a ostatní náklady související s projektem EPC,

- snížení provozních nákladů,

- zlepšení ekonomiky energetického provozu,

- snížení nároků na obsluhu,

- pracovní příležitosti pro tuzemské dodavatele,

- zlepšení životního prostředí.

Více o projektech úspor najdete například na www.sluzby-epc.cz či v brožuře APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb) "Energetické služby se zárukou".

AUTOR: Alena Anděrová
ZDROJ: Energetika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů