Neděle, 14. července 2024

Za poslední dekádu ubylo rysů na území ČR téměř o polovinu, důvodem je především trofejní lov

Za poslední dekádu ubylo rysů na území ČR téměř o polovinu, důvodem je především trofejní lov

K tématu velmi pozvolného návratu velkých šelem do české přírody dnes na Ministerstvu životního prostředí proběhlo "Setkání s rysem". Ministr Richard Brabec spolu s experty na ochranu přírody zhodnotili situaci života velkých šelem u nás, jejich přínos pro stabilitu v přírodě i programy péče o ně a zdůraznili nastartování užší spolupráce Policie ČR a orgány ochrany přírody v regionech jejich výskytu. Tiskovou konferenci doprovodila výstava ze snímků z fotopastí "V soukromí divočiny" Správy Národního paku Šumava, která bude k vidění v srpnu v novém zoocentru na Kvildě na Prachaticku, a především přítomnost mláděte rysa. To se v posledním půlroce stalo hvězdou osvětové kampaně zástupců kladenského Zooparku Zájezd s názvem ,,Setkání s rysem".

,,K velkým šelmám v ČR máme za poslední dobu dvě zajímavé informace - jednu dobrou, druhou alarmující. Fotopasti na Kokořínsku odhalily smečku vlků, která zde žije, což je pro tuto oblast z pohledu výskytu vlka u nás úplná novinka. Na druhou stranu v případě rysa ostrovida dochází k dramatickému snížení početnosti. Velikost populace rysa dosáhla v letech 1996-98 svého novodobého maxima 100-150 jedinců. Od té doby dochází k poklesu, především kvůli nelegálnímu lovu. K dnešnímu datu se počet rysů na území ČR odhaduje maximálně na 60-80 jedinců. To je zhruba o polovinu méně, a to i přesto, že jen za poslední čtyři roky se do péče a monitoringu velkých šelem investovalo zhruba 86 milionů. I přes zákonnou ochranu a podporu opatření k ochraně rysa však dochází k jeho nelegálnímu lovu a snižování stavu populace, proto jsme zahájili užší spolupráci s Policií ČR v regionech jeho výskytu," informuje ministr Brabec.

Rys a další velké šelmy byly, jsou a doufejme i budou přirozenou součástí lesních ekosystémů. Sehrávají zde významnou úlohu a v místech svého výskytu přispívají k obnovení rovnováhy přírodních procesů, zejména z hlediska stavů spárkaté zvěře a souvisejících problémů v oblasti obnovy lesních porostů. ,,MŽP je garantem ochrany velkých šelem i naplňování mezinárodních a evropských závazků, které k jejich ochraně vybízejí. Všechny naše 3 velké šelmy (jmenovitě rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý) jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy živočichů a hlavní území jejich výskytu jsou chráněna jako součást soustavy Natura 2000," doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

MŽP zároveň vytváří podmínky pro podporu opatření k jejich ochraně v rámci dotačních titulů ve své působnosti (včetně Operačního programu Životní prostředí) a samo nebo prostřednictvím svých resortních organizací (AOPK ČR a správ národních parků) se aktivně podílí na realizaci řady projektů na ochranu a monitoring velkých šelem (např. projekt TransLynx). Do dubna 2016 by rovněž z dotační podpory měl být připraven první komplexní Program péče o velké šelmy. Podporu ochrany velkých šelem umožňuje Evropská komise také v programu LIFE pro životní prostředí a klima. Pro léta 2014-2017 je na přírodu a biologickou rozmanitost a osvětu alokováno asi 21 mld. korun, což představuje 50 % z celého rozpočtu pro podprogram Životní prostředí. Nová výzva tohoto programu bude Evropskou komisí vyhlášena k 1. červnu 2015.

Kromě nelegálního lovu ovlivňují život populace rysa u nás další faktory. Jak doplňuje vedoucí oddělení druhové ochrany MŽP Jan Šíma: ,,Nutné je také řešit stav naší krajiny z hlediska zachování její prostupnosti pro živočichy. Potřebný je proto zájem veřejnosti a její podpora návratu i trvalé přítomnosti šelem v naší přírodě. Je nezbytné hledat způsoby vzájemného soužití, které je i v podmínkách ČR při dobré vůli možné. Všechny naše populace velkých šelem přesahují hranice ČR, proto je nezbytná také spolupráce s okolními státy."

Velké šelmy a jejich přítomnost v naší krajině přinášejí někdy rozporuplné reakce. Osvětová činnost v podobě informování veřejnosti o jejich úloze v krajině, potřebě jejich ochrany i případných rizicích je proto klíčová. Mimo jiné k ní patří i soukromá aktivita ,,Setkání s rysem" zástupců Zooparku Zájezd, která vyvolala velkou odezvu u široké veřejnosti. ,,Z vlastních prostředků financujeme osvětové interaktivní přednášky o životě rysů v ČR za účasti kotěte Blondýna, které bylo vychováno člověkem. Přednášky směřujeme především do regionů, ve kterých má rys vhodné podmínky k životu. V tuto chvíli se jich zúčastnilo více než 7 500 posluchačů, díky médiím se o našich aktivitách dozvědělo dalších více než 2,5 milionu lidí z několika zemí Evropy," uzavírá koordinátor projektu Jiří Beneš.

Užitečné odkazy:
K problematice ochrany velkých šelem: www.selmy.cz
Setkání s rysem: www.facebook.com.
Projekt TransLynx (mapa se snímky z fotopastí): mapa.selmy.cz
Stránky Evropské komise k šelmám: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů