Neděle, 21. července 2024

Recenze k publikaci Odpady a jejich zpracování

Hlavní předností této knihy je šíře, se kterou se problematikou odpadového hospodářství (OH) zabývá.

Recenze k publikaci Odpady a jejich zpracování

Byl jsem osloven k napsání recenze k velmi zajímavé odborné knize od autora, kterého si velmi vážím. V minulém roce vyšla v nakladatelství společnosti Vodní zdroje Ekomonitor poměrně obsáhlá a kvalitní odborná publikace s názvem Odpady a jejich zpracování.

Čtenářům se po jejím přečtení přiblíží důležité souvislosti jak z historie OH, ze samotné legislativy, ale co je velmi podstatné, tak i z jednotlivých materiálových toků a specifických výrobních i spotřebních částí průmyslu a služeb, kde jsou odpady produkovány. Publikace je výjimečná hloubkou popisu problému, ale zároveň svou přehledností a vystižením a zdůrazněním podstatných informací, které by čtenáři neměly uniknout.

Autorem této cenné odborné knihy je jeden z nejuznávanějších odborníků a učitel několika generací kvalitních inženýrů, pan profesor Ing. Mečislav Kuraš, CSc., který v současnosti působí v Ústavu chemie ochrany prostředí Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Profesor Kuraš v knize využil množství svých odborných zkušenosti z dlouholeté praxe jak z akademického prostředí, tak z jeho úzkého napojení na celou oblast životního prostředí a zejména oblast nakládání s odpady.

Publikace je členěna do 13 základních kapitol (343 stran). Většina kapitol pak následně v několikastupňové logické struktuře řeší podrobnější specifika jednotlivých oblastí odpadového hospodářství. Přehledné rozdělení odborné problematiky usnadňuje čtenářovu orientaci v obsáhlé agendě odpadů a jejich zpracování. Po přečtení jednotlivých kapitol máte pocit, že jste se nenásilnou a velmi přehlednou formou dozvěděli mnoho podstatného. Členění knihy, stejně jako autorův přístup k jednotlivým kapitolám a zvolené cestě výkladu informací jasně ukazují na vysokou autorovu pedagogickou zkušenost. Na knihách edukativního zaměření vždy oceňuji přehlednost jejich zpracování, ta však nebývá pokaždé pravidlem. Zde jsou informace podány přehledně i přes jejich rozsah a hloubku. Tomu napomáhá mimo jiné i vhodně zvolené využití zvýrazněných částí textu. Na knize jsem rovněž velmi ocenil to, že klíčové informace jsou v každé kapitole i podkapitole zvlášť uvedeny v samostatném ohraničení tak, že z knihy na vás přímo svítí. Samozřejmostí jsou zde i přehledné technické nákresy jednotlivých technologií, či popisovaných procesů, které příjemným způsobem doplňují textový výklad problematiky.

K demonstraci šíře autorova záběru uvedu příkladný výčet některých popisovaných oblastí, kterým se autor v publikaci věnuje. Naleznete zde jak teoretické informace týkající se struktury odpadového hospodářství, výčet právních předpisů s komentáři, ale i praktické a technické informace z jednotlivých sektorů, kde jsou odpady produkovány, a zejména pak podrobný rozbor jednotlivých technologií a možností, jak lze odpady zpracovávat a využívat. Co je podstatné, že všechny tyto informace jsou zde nabídnuty v potřebných souvislostech s odkazy na konkrétní typy zařízení. To vše respektuje strukturu evropské hierarchie nakládání s odpady.

Kniha je svým obsahem široce využitelná v akademickém sektoru jako významný zdroj informací k předmětům zaměřeným na odpadové hospodářství a studentům i pedagogům poskytne širokou škálu možností, jak se ponořit do hloubky toho, co činit s předměty na konci své životnosti, tedy s odpady, tak, aby měly užitek i v této fázi svého životního cyklu. Publikaci jistě využijí i mnozí stávající odborníci z odpadové praxe pro rozšíření svých obzorů a možné směřování předmětu své činnosti směrem dalšího vývoje. Velmi pozitivně hodnotím, že v této době podobná kvalitní shrnující publikace vznikla. Odpadové hospodářství je rychle se vyvíjející sektor s mnoha aktuálními změnami a autorovi se i přes to podařilo udržet úzký kontakt s aktuálními trendy.

Shrnu-li to, tak kniha Odpady a jejich zpracování je rozhodně kniha, kterou by většina odpadářů neměla nechat bez povšimnutí, ba naopak, měla by zaujmout významné místo v jejich odborné knihovně. V mé knihovně tomu tak je. Navíc si velice cením toho, že můj výtisk se zároveň pyšní osobním věnováním od pana profesora Kuraše.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Objednávka knihy: http://www.ekomonitor.cz/publikace/knihy/odpady-a-jejich-zpracovani

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů