Neděle, 14. července 2024

Ministr průmyslu zahájil provoz jedinečné důlní vodní elektrárny v Ostravě

Ministr průmyslu zahájil provoz jedinečné důlní vodní elektrárny v Ostravě

Ministr Jan Mládek symbolickým přestřižením pásky zahájil provoz unikátní elektrárny, která využívá výškového potenciálu v šachtě hlubinného dolu s ukončenou těžbou k výrobě energie. Pilotní projekt, podpořený státem, realizovala na dole Jeremenko ostravská firma FITE ve spolupráci s firmami REACONT a SIGMA, Vysokou školou báňskou -- Technickou univerzitou a státním podnikem DIAMO.

Společně s ministrem se slavnostního spuštění ojedinělého projektu zúčastnili vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík.

"Jsem hrdý na to, že uvádíme do praxe jedinečné spojení výsledků výzkumu českých vědců a umu českých techniků, po kterém tak voláme, a gratuluji jim k úspěchu. Tento projekt naše ministerstvo velmi výrazně podpořilo a jsem potěšen tím, že spojení kreativity týmu vysoké školy, výzkumných pracovišť a výrobní firmy přineslo významný synergický efekt v podobě světového patentu," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala dodal: "Podařilo se prokázat, že vytěžený černouhelný hlubinný důl je možno použít pro instalaci vodní elektrárny využívající hloubku jámy pro účely "skladování" elektrické energie a výrobu špičkové elektrické energie. Tento projekt je dobrou ukázkou toho, že spojení akademických institucí s praxí může přinášet zajímavé a hlavně efektivní výsledky."

Slavnostního aktu v hloubce téměř 600 metrů pod zemí se účastnil i hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který mimo jiné zdůraznil: "Navržené řešení nezatěžuje krajinu ani životní prostředí a využívá to, co už původním účelům nemůže sloužit. To považuji za přelomové. Věřím, že realizovaný pilotní projekt významným způsobem ovlivní rozhodovací procesy o budoucím využívání důlních děl s ukončenou těžbou."

Řešitelé pracovali na projektu 4 a půl roku. Celkové náklady dosáhly 79 milionů korun, z toho poskytnutá dotace představuje částku 52 milionů. S podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TIP řešitelé vyvinuli komplexní systém důlní přečerpávací elektrárny o jednotkovém výkonu 0,8 -- 1,0 MW, včetně nového konstrukčního uspořádání Peltonovy turbíny, ovládacích systémů a řídicího systému s dálkovým ovládáním. "Museli jsme vyřešit i překážky tvořené současnou báňskou legislativou a především technologické uspořádání celého systému ve stísněných důlních podmínkách, včetně zajištění odolnosti před negativními vlivy agresivních důlních vod. Chtěl bych poděkovat všem partnerům projektu, poskytovateli dotace -- ministerstvu průmyslu a obchodu, státnímu podniku DIAMO a Obvodnímu báňskému úřadu Ostrava," doplnil hlavní řešitel projektu Pavel Bartoš, ředitel firmy FITE.

Princip chodu soustrojí: Čerpaná voda z dolu je akumulovaná v povrchové nádrži o objemu 100 m3, při spuštění soustrojí je vracena zpět do dolu potrubním tahem DN 300 jamou spádem cca 500 m. Důlní voda je řízeně hnána na oběžné kolo Peltonovy turbíny, která roztáčí elektrický generátor, který dodává elektrický proud do sítě. Provoz soustrojí s turbínou je řízen samostatnou řídící automatikou s možností dálkového ovládání. Najíždění a odstavování turbíny v návaznosti na povrchovou akumulační nádrž je hlídáno hladinovými čidly v nádrži, které provoz automatický odstaví při nízké hladině vody v nádrži. Celé soustrojí turbína -- generátor lze při běžném režimu čerpání důlní vody najet do několika minut a zajistit tak rychlou dodávku elektrické energie do rozvodné sítě.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů