Neděle, 21. července 2024

COP-21 a mediální aktivity

COP-21 a mediální aktivity

Na přelomu listopadu a prosince 2015 proběhne v Paříži dlouho očekáváná klimatická konference. Jedná se o 21. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (tzv. COP-21). Hlavním úkolem pařížské klimatické konference bude dojednání nové mezinárodní smlouvy o ochraně klimatu, která by měla začít platit pro všechny smluvní strany této Rámcové úmluvy po roce 2020.

Francie jako hostitelská a předsednická země konference již několik měsíců usiluje o co nejširší zájem veřejnosti i médií. Již koncem minulého roku společně s Peru a OSN vyhlásila iniciativu tzv. Lima-Paris Action Agenda (LPAA) s cílem přiblížit problematiku ochrany klimatu a zejména aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na negativní dopady změny klimatu, které probíhají na lokální a regionální úrovni jednotlivých států světa.

Zároveň s iniciativou LPAA vznikla také tzv. NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action), což ve volném překladu znamená nestátní zóna pro klimatické aktivity, v rámci níž mohou podniky, města, regiony, organizace ad. veřejně zaregistrovat své závazky a opatření ke snižování emisí skleníkových plynů anebo k adaptaci na negativní dopady změny klimatu.

Kromě oficiálního vyjednávání nové smlouvy o ochraně klimatu budou tedy v Paříži probíhat další aktivity nestátních a neziskových organizací. Jejich cílem je informovat o klimatických projektech, které již probíhají ve městech a obcích po celém světě, a podpořit tak nezbytná politická rozhodnutí.

Konkrétně to bude například tzv. Action Day, který proběhne 5. prosince v prostorách konference. Během této akce zástupci měst a regionů představí své ambiciózní klimatické závazky a opatření, které budou moci následně veřejně projednat s politiky, úředníky a se zástupci občanské společnosti. Cílem je informovat všechny účastníky konference, že jednotlivé obce, města a regiony jsou připraveny na postupný přechod a udržitelný rozvoj bez skleníkových plynů. LPAA se každý den zaměří na 2 dílčí témata, např. doprava, zvyšování odolnosti, lesy, zemědělství, obnovitelné zdroje energie ad., ke kterým budou probíhat doprovodné akce.

Od začátku vzniku LPAA a NAZCA se do těchto inciativ zapojilo 465 měst, 88 regionů, 1122 podniků a 277 investorů, kteří dohromady deklarují téměř 3800 klimatických závazků a opatření. A čísla pořád stoupají. Šanci zapojit se a demonstrovat tím zájem a aktivní účast na řešení problematiky ochrany klimatu mají samozřejmě i české podniky, města i obce. Registraci (pouze v AJ): lze provést zde.

Kromě toho klimaticky odpovědná evropská města se již několik let sdružují v rámci iniciativ ,,Pakt starostů a primátorů pro snižování emisí skleníkových plynů, respektive Pakt starostů a primátorů pro adaptace na změnu klimatu" (Covenant of Mayors, respektive Mayors Adapt). MŽP plánuje podpořit zapojení měst do obou těchto iniciativ v tomto a příštím roce v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP).

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů