Pondělí, 22. července 2024

Vztahy v proměnlivosti klimatu Země

Vztahy v proměnlivosti klimatu Země

Vědci z Ústavu informatiky AV ČR ve spolupráci s kolegy z Postupimského ústavu pro výzkum dopadu klimatu vyvinuli novou matematickou a výpočetní metodu k posouzení kauzálních souvislostí změn meteorologických veličin v různých oblastech světa. Změny v teplotě, množství srážek či síle větru na jednom místě na Zemi totiž mohou ovlivnit obdobné změny i na velmi vzdáleném místě. ,,Porozumění těchto souvislostí je klíčová znalost, kterou potřebujeme k posouzení rizik spojených se změnami klimatu," vysvětluje spoluautor metody RNDr. Milan Paluš, DrSc., z Ústavu informatiky AV ČR. Výsledky publikoval prestižní časopis Nature Communications.

,,Přestože se počasí v globálním měřítku jeví jako nahodilé, lze vypozorovat určité souvislosti. Například při vyšším tlaku ve východním Pacifiku obvykle následuje nižší tlak v monzunové oblasti Indie," uvedl hlavní autor metody Jakob Runge z Postupimského ústavu pro výzkum dopadu klimatu (Potsdam Institute for Climate Impact Research). ,,Nová metoda dokáže identifikovat, které oblasti jsou obzvlášť citlivé a propojené se zbytkem světa," dodává dr. Paluš.


Novou matematickou metodu lze použít k posouzení dopadu geoinženýrských zásahů nebo globálních následků lokálních extrémů počasí. Navíc může být rovněž použita ke studiu šíření informací ve finančních trzích nebo šíření vzruchů v lidském mozku.


Článek v Nature Communications najdete zde.
Připravil: Ústav informatiky AV ČR a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů