Neděle, 14. července 2024

LNG dosáhne do roku 2035 významného podílu v dopravě

LNG dosáhne do roku 2035 významného podílu v dopravě

Největší potenciál LNG je v silniční dopravě, kde se roční poptávka odhaduje na 96 milionů tun za rok (MTPA). V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic, během příštího roku by se mělo otevřít dalších 50. V roce 2016 budou již v ČR první LNG stanice. Do pěti až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat velmi výrazně, a to zejména pro nákladní a autobusovou dopravu, a v roce 2030 se odhaduje, že bude u nás jezdit nejméně 1 300 LNG vozidel. Největší výhodou LNG v dopravě je celkový dojezd vozidel až 1200 kilometrů.

Zemní plyn lze v dopravě využívat jak ve formě stlačeného plynu CNG (compressed natural gas), tak ale i ve formě zkapalněného plynu LNG (liquified natural gas). K praktickému využití LNG došlo poprvé v 50. letech v SSSR, kde plyn u nalezišť u Azovského moře byl použit k pohonu zemědělských traktorů. Dnes se využívá LNG nejvíce v pozemní silniční dopravě a soustředí se na těžká nákladní vozidla. V Evropě se registrují už každý rokstovky těžkých tahačů na LNG.Výhoda úspory nákladů (ve srovnání s naftou) je v přepravním průmyslu silný argument. Nejvíce LNG vozidel jezdí v Číně, USA, Austrálii atd., v Evropě pak vozy na LNG jezdí ve Skandinávii, Španělsku, zemích Beneluxu, Velké Británii nebo Turecku. Podle Národního akčního plánu čistá mobilita by mělo jezdit i v ČR do roku 2030 asi 1 300 LNG vozidel. ,,Poptávku po LNG nastartoval nástup emisní normy Euro 6, která zpřísňuje limity výfukových exhalací. Řešením pro dopravce je právě zkapalněný plyn," říká Hugo Kysilka, marketingový ředitel společnosti Vemex, která plánuje pomoci Gazpromu Germania při výstavbě prvních LNG stanic v ČR a na Slovensku.

V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic. Aby se mohla dálková nákladní doprava na LNG rozšířit napříč Evropou, musí být nejprve zřízena dostatečná infrastruktura LNG stanic. A tak vznikl projekt tzv. Modrých koridorů, nabízejících síť LNG stanic pro těžká vozidla. Už do konce roku 2016 by se mělo otevřít v Evropě nejméně dalších 50 LNG stanic, z čehož 2-3 by měly být právě v ČR a na Slovensku. Svůj podíl na tom má v roce 2014 schválení Evropské Směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva a následně Národní akční plány členských zemí. Do pěti let tak počítá i u nás Národní akční plán čistá mobilita s výstavbou nejméně 5 LNG stanic ve vzdálenosti nejdále 400 km od sebe. ,,Pro celou Českou republiku by stačily tři stanice rozmístěné u hlavních tahů, popřípadě může zde být umístěna i zkapalňovací jednotka," říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).

Nejnovější vládní zpráva francouzského Ministerstva energetiky a životního prostředí (vydaná začátkem listopadu) uvádí, že rozvoj LNG jako silničního paliva je tím nejefektivnějším způsobem, jak splnit nové ekologické normy stanovené evropskou legislativou. Podle zprávy se pomocí využití LNG dá dosáhnout snižování i emisí skleníkových plynů, o kterýchse za pár dní bude diskutovat právě na konferenci o změně klimatu v Paříži (COP 21). ,,Silniční doprava, která je největším přispěvatelem emisí, může pomocí LNG a předem definovanými koridory mít největší vliv na snížení emisí v Evropě," říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. LNG má emise oxidu uhličitého nižší až o 20 procent, emise oxidu síry až 100 procent, oxidů dusíku až o 90 procent a pevných částic až o 99 procent. Hlučnost motoru je o 50 procent nižší.

Největší výhodou LNG je, že kapalný zemní plyn zaujímá cca 600 krát menší objem než plynný zemní plyn. Zkapalněním se tedy objem zemního plynu zmenší třikrát více než při stlačení, a vůz na LNG dojede třikrát dále, než vozidlo se stejně velkou nádrží na CNG.

Z Prahy tak kamion nebo autobus dojede na jedno natankování například až do Paříže. Toho již využívají společnosti jako např. DHL, UPS, Coca-Cola, Tesco, Rolande, ASDA, Simon Loos, VOS Logistics aj. Na trhu jsou LNG vozy značkyIveco, chystá se vozy vyrábět i Volvo, Scania, MAN aj.

,,Kamionová doprava na LNG bude velmi rychle přibývat, protože zde jsou úspory pro soukromé společnosti opravdu výrazné a návratnost velmi krátká. Velkým lákadlem pro dálkovou dopravu je fakt, že vozy na LNG uspoří 25 procent nákladů na naftu," říká Hugo Kysilka ze společnosti Vemex. Velmi úspěšně se LNG také využívá pro vozové parky technických služeb nebo chladírenských aut, kde kapalný plyn slouží nejen jako pohonná látka, ale při odpařování i jako dodavatel chladu. Nevýhodou paliva LNG bohužel je, že i přes tepelně izolovanou nádrž, se plyn při delší odstávce z vozidla odpařuje. Z tohoto důvodu není LNG vhodný pro osobní dopravu.LNG se díky menšímu objemu využívá i v lodní dopravě. Jedná se především o využití jako pohon tankerů, přepravujících po moři LNG na dlouhé vzdálenosti. První loď tohoto typu byla uvedena do provozu již v roce 1964.Kromě silniční a námořní dopravy má pak LNG další využití i v železniční dopravě.

,,LNG v dopravě není zatím u nás vůbec rozšířeno, ale Česká republika má k úspěšnému využití LNG několik výrazných předpokladů. Leží ve středu Evropy a projíždí přes její území velká část dopravy přepravních firem," říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS a současně místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie, která také výstavbu LNG stanic v ČR plánuje.

V České republice má sídlo jeden z nejvýznamnějších evropských dodavatelů LNG technologie a tím je společnost ChartFerox Děčín. ,,Čerpací stanice LNG se vyznačují jednoduchou konstrukcí, tichým chodem, nízkými investičními náklady, nepatrnou energetickou náročností na samotné stanici a nízkými náklady na její údržbu," říká Jan Kurel ze společnosti Chart Ferox, která je celosvětově uznávaným výrobcem kryogenních zařízení na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů, a to převážně na LNG.

Výhled pro LNG jako palivo pro dopravu je velmi pozitivní. Podle zprávy Mezinárodní plynárenské unie (IGU) rostou od roku 2000 dodávky LNG nejrychleji ze všech jiných zdrojů plynu, při průměru kolem 7 procent ročně a LNG bude dále zvyšovat svůj podíl na trhu s plynem nejméně do roku 2020.Do Evropy bylo už v roce 2013 dodáno 51,5 mld. m3 LNG, tedy přibližně jedna osmina veškerého importovaného plynu. Katar, který je největším vývozcem LNG na světě, vyvezl v roce 2014 téměř 77 milionů tun LNG, což byla přibližně jedna třetina celosvětové dodávky. "Celosvětově obchod LNG dosáhl 241,1 milionů tun v roce 2014 a vzrostl o 4,3 miliónu tun oproti roku 2013. To byla druhá nejvyšší dosažená hodnota, těsně za 241,5 milionu tun obchodovaných v roce 2011," píše se ve zprávě. Dle předpokladů se podíl LNG v energetickém mixu EU bude v roce 2035 pohybovat okolo 23 procent.

Pro získání LNG můžeme buď potrubní zemní plyn zkapalnit, nebo nakoupit LNG v některém z evropských přijímacích LNG terminálů a následně do ČR dopravitsilničními cisternami, cisternami po železnici (nebo případně na lodi). Další variantou, při které se spojuje využívání CNG i LNG v dopravě, jsou tzv. LCNG stanice. LCNG jsou stanice CNG, které pro výrobu CNG využijí LNG.

www.eulog.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů