Středa, 31. května 2023

Studie přináší zajímavá čísla

Důsledným rozvojem systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů přispěla společnost FCC ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Jak se to podařilo?

Studie přináší zajímavá čísla

V časopisu Odpady vyšel článek s výsledky zajímavé studie životního cyklu odpadů. Přehled o environmentálních dopadech sběru a recyklace odpadů v systému firmy FCC Česká republika, s. r. o. poskytla studie, kterou zpracovala společnost MT KONZULT pod vedením ing. Marie Tiché. Studie se speciálně zaměřila na dvě kategorie. Tou první je dopad globálního oteplování vyjádřený ekvivalentem úspory emisí CO2. Druhou kategorii představuje energie uspořená díky tomu, že byla využita druhotná surovina místo výroby suroviny primární.

Důsledným rozvojem systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů přispěla společnost FCC ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Jak se to podařilo?

,,Je to cesta, kterou se firma FCC vydala již před lety. Na důsledné třídění odpadu se zaměřujeme, stejně jako na jeho následné využití," říká obchodní ředitel firmy Petr Morávek. ,,Umíme zpracovat rovněž odpady nevyhovující požadavkům na materiálové využití, a to na tuhé alternativní palivo - TAP. Využití jednoho kilogramu tohoto paliva sníží o téměř půl kilogramu emise CO2," dodává.

Firma s původním názvem .A.S.A. byla založena v roce 1988 v Rakousku a v České republice působí od roku 1992. Dnes je u nás největší firmou v odpadovém hospodářství. Firmy FCC v České republice obsluhují téměř 1,2 milionu obyvatel. Součástí služeb je zajištění sanace starých ekologických zátěží, projektování, výstavba a rekultivace vlastních skládek nebo provoz biodegradačních ploch. Obrovský význam má pro firmu právě zpracování druhotných surovin - tedy především skla, papíru, plastu či kovů.

Přehled o environmentálních dopadech sběru a recyklace odpadů v systému firmy FCC Česká republika, s. r. o. poskytla studie, kterou zpracovala společnost MT KONZULT pod vedením ing. Marie Tiché. Studie se speciálně zaměřila na dvě kategorie. Tou první je dopad globálního oteplování vyjádřený ekvivalentem úspory emisí CO2. Druhou kategorii představuje energie uspořená díky tomu, že byla využita druhotná surovina místo výroby suroviny primární.

Mapování životního cyklu

Osud tříděného odpadu výzkumníci pojímali celistvě. Metodou LCA (Life Cycle Assessment) zmapovali celý jeho životní cyklus od uložení do sběrné nádoby až po konečné zpracování na druhotnou surovinu. Při výpočtech uspořené energie či emisí oxidu uhličitého tak vždy byla započítána například doprava na místo zpracování, stejně jako energie potřebná na zpracování.

Čísla, jež studie odhalila, jsou ohromující - sběr odpadu v systému FCC přinesl za rok 2014 úsporu CO2 ekv. ve výši přesahující 275 000 tun. Pro srovnání: je to množství, které vyprodukuje přes 135 000 průměrných osobních aut za rok. Například celá Praha takto sběrem separovaného odpadu uspořila něco přes 74 000 t, skoro čtyřikrát méně.

Úspora energie činila v roce 2014 díky využívání druhotných surovin z odpadu v systému FCC neuvěřitelných 4 604 930 509,64 MJ. Takové množství energie pokryje roční spotřebu více než jednoho a čtvrt milionu průměrných čtyřčlenných rodin. Výsledky studie zároveň ukazují možnosti zvýšení pozitivního environmentálního příspěvku i rozšířením sběru komodit, které mají velký potenciál pro snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Přínosy

Hlavní podíl na této úspoře měl papír, především úspora biogenního uhlíku, která se podílela 37,72 %, úspora fosilních paliv činila 11,91 %. Železný šrot se podílel 18,47 % a plast s 17,60 %. Podíl tuhého alternativního paliva (TAP) činil 9,45 % (viz graf 1)

Vzhledem k odlišnému množství jednotlivých druhů odpadu shromážděných k následnému materiálovému a energetickému využití firmou FCC v roce 2014 se mění i podíly druhotných surovin na výsledcích kategorie dopadu globální oteplování.

Z porovnání celkové spotřeby energie v MJ z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014 (graf 2) vyplývá, že na této úspoře se podílelo především využívání plastu, a to ze 43,13 %. Významnou úsporu představoval i papír, 21,14 % a TAP, který se podílel téměř 24,12 %. Ostatní komodity se na úsporách podílely pouze v jednotkách procent, a to vzhledem k menšímu objemu jejich svozu.

Největší přínos v kategorii dopadu na celkovou spotřebu energie má materiálové a energetické využívání odpadních plastů, které uspoří 50,1 MJ energie. Podstatně menší úsporu celkové spotřeby energie přináší, stejně jako v kategorii dopadu globální oteplování, recyklace skla, a materiálové a energetické využívání sběrového papíru.

Suroviny s velkým potenciálním přínosem pro úsporu energie, jako je hliník a měď, se na výsledcích kategorie dopadu celková spotřeba energie podílí minimálně, což je způsobeno menším svezeným množstvím,. Svůj velký potenciál na úspoře energie uplatňuje především plast, přestože jeho svezené množství je podstatně menší než množství sběrového papíru. Celkovou spotřebu energie poměrně významně snižuje i papír, TAP a železný šrot.

Společnost FCC Česká republika je členem České asociace odpadového hospodářství.

Grafy viz níže.

Graf č. 1 - Celková úspora emisí skleníkových plynů v kg CO2 ekv. z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014

Graf č. 2 - Porovnání celkové spotřeby energie v MJ z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím článku časopisu Odpady autora FCC Česká republika, s.r.o.

Celková úspora emisí skleníkových plynů v kg CO2 ekv. z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014 Porovnání celkové spotřeby energie v MJ z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů