Úterý, 30. května 2023

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

Součástí Vědecko technického parku UVR (PURUM) je také Školicí středisko UVR s kapacitou 220 osob zaměřené na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů různých podnikatelských subjektů. Nabízí kurzy a školení pro všechny úrovně pracovníků průmyslových podniků, od dělníků a technických pracovníků přes střední management až po vedoucí pracovníky.

Mimo jiné Školicí středisko také pravidelně pořádá interaktivní přednášky pro děti mateřských a základních škol na téma ekologie a odpadové hospodářství. Od listopadu 2013 se ve Školicím středisku UVR vystřídalo již 40 skupin dětí z dvaceti různých školek či škol. Celkem nás tak navštívilo 768 dětí z toho 380 dětí z mateřských škol a 388 školáků. Všichni účastníci absolvovali naučnou přednášku o třídění a recyklaci odpadů a podívali se do poloprovozu na ukázku drcení plastů. Někteří si navíc vyzkoušeli různé chemické pokusy v laboratořích Vědeckotechnického parku. Děti od nás odcházely plné zážitků a od paní učitelek se nám dostávalo kladných ohlasů a obdrželi jsme i několik děkovných mailů.

MŠ Rodinka Korkyně
,,Chci moc poděkovat za velmi poutavé, smysluplné a originální zážitky z návštěvy u Vás ve Školícím středisku UVR Mníšek pod Brdy. Akci tohoto druhu zažily děti z naší mateřské školy poprvé a byly nadšené. Velmi se nám u Vás líbilo, ještě jednou děkujeme za možnost návštěvy a doufáme, že nebyla poslední."
Zdena Černohorská, ředitelka MŠ Korkyně

Mateřská škola Mníšek pod Brdy (Eden, Parník)
,,Děkujeme moc za příjemné dopoledne u Vás. Krásná přednáška, prohlídka i pokusy pro děti. Cesta zpět do školky byla v pohodě :-). Děti si všímaly svého okolí cestou, a kdyby měly možnost, tak by odpadky začaly i sbírat :-D. Povídaly si o zážitku celou cestu."
Lada Freislebenová a Dobroslava Skřičková, MŠ Mníšek pod Brdy_Eden

2. Základní škola Dobříš (9. třída, seminář z chemie)
,,Program se dětem i mně moc líbil. Bylo v něm vše, co děti baví (soutěž, odměny, občerstvení :-D) a dozvěděly se spoustu nových informací."
RNDr. Jana Melicharová, 2. Základní škola Dobříš

Česká asoaciace odpadového hospodářství, jejímž je společnost UVR členem (součást holdingu PURUM), vnímá podobné osvětové aktivity členských firem velmi pozitivně a svým dílem se k nim také snaží přispívat. Vzdělávání dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů je osvětová činnost, kterou se členské firmy snaží předat vhodné návyky i dalším generacím, tedy dětem jakéhokoliv věku. Podobné vzdělávací aktivity jsou společenskou investicí do budoucna. Je vhodné, aby již děti věděly, že odpady jsou zdrojem surovin pro další výrobu a že je třeba je co nejvíce třídit a recyklovat.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím podkladů společnosti UVR.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů