zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Průběžná evidence odpadů a dlouhodobě probíhající procesy

05.06.2017
Odpady
Firemní ekologie
Průběžná evidence odpadů a dlouhodobě probíhající procesy

Průběžná evidence odpadů, její rozsah, četnost a forma je stanovená vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady...

Legislativní připomenutí

Průběžná evidence odpadů, její rozsah, četnost a forma je stanovená vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. V případě autovraků pak vyhláškou č. 352/2008 Sb. a u elektroodpadů vyhláškou č. 352/2005 Sb.

Lze popsat všechny situace?

Výše uvedené předpisy sice obsahují pravidla, jak má průběžná evidence odpadů vypadat, co má obsahovat a jak často se má vést, nicméně některé situace zde popsány nejsou. A je to asi logické, protože pokud by se v legislativě měla řešit každá činnost či každý specifický případ, pak by takové předpisy byly asi nekonečně dlouhé.

V souvislosti se správným vedením průběžné evidence odpadů se často setkávám s dotazem, jak zaznamenávat proces, který probíhá dlouhodobě. Jedná se např. o kompostování, biologickou nebo chemickou úpravu nebo biologickou dekontaminaci.

Jak správně evidovat odpady v případě dlouhodobých procesů

Takové zpracování odpadů by mělo být evidováno pod správným kódem nakládání až ve chvíli, kdy je odpad již prokazatelně upraven nebo dekontaminován. To znamená až po řádném ověření stanovenými rozbory, resp. po vydání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. Současně by měl být zaevidován i vznik dekontaminovaného nebo upraveného odpadu (kód nakládání A00) a to pokud příslušnou úpravou odpad úplně nezanikl. Nesmí se ani zapomenout zapsat, co se s takto vzniklým odpadem učinilo - komu byl předán, jak s ním bylo dále nakládáno.

Z povahy nakládání s odpady např. uvedenými pod kódy nakládání D8, D9, N13 nebo N14 jednoznačně vyplývá, že se jedná o dlouhodobý proces. Uvedený proces může proběhnout úspěšně a poté dojde zpravidla ke změně vlastností nebo existence původního odpadu, anebo neúspěšně a i po ukončení procesu se proto může stále jednat o původní odpad. Teprve pokud je uváděný proces zcela dokončen a jeho úspěšný průběh potvrzen požadovaným způsobem, je možné vykázat v průběžné evidenci provedení dané úpravy a původní odpad z evidence odepsat příslušným kódem nakládání a současně případně zaevidovat vznik nového odpadu.

Co do té doby

Do úspěšného ukončení procesu se stále jedná o původní odpad přijatý do zařízení, který je podrobován úpravě. Jedná se o stejný postup, jako u procesů krátkodobých.

Názor České inspekce životního prostředí

Tento výše uvedený postup je podle Ministerstva životního prostředí natolik jednoznačný, že jej lze vyžadovat od provozovatelů příslušných zařízení a Česká inspekce životního prostředí se s tímto názorem ztotožňuje. Za odlišný způsob zápisu do evidence odpadů při dlouhodobě probíhajících procesech tak proto lze uložit sankci za její chybné vedení.

Pokud Vás tento příspěvek zaujal a potřebujete legislativní pomoc, využijte služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT nabízí v oblasti jednotlivých složek životního prostředí se zaměřením především na nakládání s odpady, obaly, vodami a při ochraně ovzduší.

Chcete aktuální informace? Vzdělávejte se spolu s námi. Přehled všech školení pořádaných společností INISOFT naleznete na internetové adrese https://www.inisoft.cz/skoleni.

Petr Grusman
jednatel společnosti INISOFT s.r.o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí