Pátek, 1. března 2024

Rozšíření projektu mezinárodní spolupráce ČR - Gruzie

Rozšíření projektu mezinárodní spolupráce ČR - Gruzie

Dvoustranný projekt zahraniční rozvojové spolupráce v sektoru připravenost a prevence katastrof s názvem: ,,Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti" byl rozšířen o praktická školení gruzínských odborníků na příkladu sesuvu Bazaleti.

Česká rozvojová agentura zajišťuje přípravu, financování a monitoring dvoustranných projektů rozvojové spolupráce mezi ČR a partnerskými zeměmi. Jednou z těchto zemí je i Gruzie, kde probíhá mimo dalších projektů od roku 2014 také projekt ,,Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti", jehož realizátorem je Česká geologická služba ve spolupráci s českými firmami Watrad a IsaTech. Gruzínským partnerem projektu je geologická sekce Národní agentury pro životní prostředí (NEA). Na realizaci daného projektu bylo z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce v letech 2014 - 2017 uvolněno celkem 12 565 857 Kč.

Projekt je realizován v regionu Mtskheta-Mtianeti, který je postižen značnou geologickou nestabilitou projevující se častými sesuvy půdy různých typů, které způsobují ztráty na majetku i životech. Cílem projektu je zvýšit schopnosti geologické sekce Národní agentury pro životní prostředí (NEA) předcházet ohrožení, která vyplývají ze svahových nestabilit v regionu. K dosažení cíle vede zejména identifikace území náchylných k sesouvání, a to na základě nově nabytých znalostí a zkušeností s terénním průzkumem a prioritizací svahových nestabilit, modelováním v prostředí GIS a aktivním využíváním nové databáze svahových nestabilit, která bude v rámci projektu přizpůsobena pro použití v podmínkách Gruzie. V souvislosti s instalací pilotního monitorovacího systému jsou gruzínské straně rovněž předávány teoretické a praktické znalosti o používání moderních monitorovacích systémů a jejich napojení na systém včasného varování.

Na základě žádosti gruzínského partnera budou v roce 2017 provedena geofyzikální měření a modelování stability svahu na lokalitě Bazaleti, kde rozsáhlý sesuv půdy v roce 1988 vedl k vystěhování desítek obyvatel. Sesuv i nadále ohrožuje obec nacházející se 50 km severně od hlavního města Tbilisi. Veškeré práce budou probíhat za přítomnosti gruzínských odborníků a bude organizováno několik školení odehrávajících se v Tbilisi i v České republice. Jejich cílem je, aby gruzínští pracovníci agentury NEA byly schopni tyto metody používat v budoucnosti samostatně.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů