Úterý, 16. dubna 2024

Krátce z EU

Krátce z EU

Instituce se dohodly na nových pravidlech ohledně energetické náročnosti budov

Zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise dosáhli dohody o nových pravidlech pro zlepšení energetické náročnosti budov, která jsou součástí balíčku Čistá energie pro všechny Evropany. Mezi hlavní body návrhu patří urychlení renovace budov, zavádění energeticky účinnějších systémů a plné využití potenciálu budov pro zvýšení energetické účinnosti, podpora informačních a komunikačních technologií pro efektivní energetickou správu a budov nebo zvýšení využívání veřejných a soukromých finančních a investičních prostředků pro urychlení celého procesu. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena Radou a Parlamentem.

Rada přijala pozici k podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Rada EU včera přijala obecný přístup ke směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů v EU. Cílem směrnice je dosáhnout alespoň 27% podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě. Hlavními body návrhu jsou větší zapojení spotřebitele do procesu výroby energie z obnovitelných zdrojů, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v sektoru vytápění a chlazení, podpora pokročilých biopaliv a elektromobility a finanční podpora přechodu na obnovitelné zdroje energie. Na začátku příštího roku by měla začít vyjednávání v rámci trialogu.

Rada a Parlament se shodly na nových pravidlech pro nakládání s odpady

Zástupci Rady EU a Evropského parlamentu se dnes dosáhli předběžné dohody týkající se čtyř legislativních návrhů v rámci balíčku o odpadech, jehož cílem je snížit množství produkovaného odpadu, zajistit lepší kontrolu nakládání s odpady a podpořit recyklaci v souladu s principy oběhového hospodářství. Konkrétně se jedná o rámcovou směrnici o odpadech, směrnici o obalových odpadech, směrnici o skládkách odpadu a směrnice o elektrickém a elektronickém odpadu, vozidlech s ukončenou životností, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Předběžná dohoda by se měla finálně schválit v prvním čtvrtletí příštího roku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů