Pondělí, 22. dubna 2024

Mýtus jménem prvoplast do výběrek nepatří

Výběrová řízení někdy obsahují požadavek na využití takzvaného prvoplastu. Je to technologický nesmysl a do zadávacích podmínek veřejných zakázek nepatří. Navíc tím zadavatel porušuje zákon.

Mýtus jménem prvoplast do výběrek nepatří

Ve výběrových řízeních na výměnu oken či zateplení budov se čas od času vyskytuje podmínka použití ,,prvoplastu", materiálu z prvovýroby, případně odkaz na profily ,,s vyloučením recyklátu". Tento požadavek je z technologického hlediska naprosto zbytečný a navíc zadavatele vystavuje riziku porušení zákazu diskriminace a následné pokutě.

Uvedené termíny naznačují, že použití recyklovaného materiálu by mělo mít vliv na kvalitu výsledného výrobku, profilu. Opak je pravdou. Opětovným zpracováním již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil nic neztrácí. Naopak plastová směs má lepší homogenitu a dokonalejší distribuci přísad v polymeru, takže je možné tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno.

K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují všechny systémy okenních profilů. Stejně tak z hlediska norem je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela bez omezení.

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že pokud se v zadávacích podmínkách veřejné zakázky uvede požadavek na nerecyklovaný nebo neregenerovaný materiál, dochází k porušení zákona o zadávání veřejných zakázkách. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (zákaz diskriminace).

Co je recyklovaný profil?

  • Recyklace, nebo regenerace je forma využití materiálu opakovaně pro ten samý účel jen po mechanické úpravě původního provedení (podrcení vytlačování ap.). Tímto způsobem lze zpracovávat pouze takové materiály, jež předchozí operací neztratily nic ze svých fyzikálně mechanických vlastností. V tomto smyslu se jedná o oběhové materiály, jejichž využití k původnímu účelu je neomezené.
  • Velkou předností PVC okenních profilů je skutečnost, že jsou plně recyklovatelné a opětovně využitelné pro další výrobu profilů.
  • Opětovným zpracováním, využitím, již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil nic neztrácí, ale naopak získává. Získá především díky lepší a dokonalejší distribuci přísad v polymeru, díky lepší homogenitě směsi a stupni plastifikace materiálu, takže je možné tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno.
  • Recyklát je extrudován do vnitřních stěn profilů a v procesu koextruze obalen novým materiálem. Je to naprosto šetrná a efektivní technologie, která umožní vyrábět plnohodnotné plastové okenní profily s využitím stejného materiálu, který už jednou prošel linkou.
  • Z hlediska norem vztahujících se na profily a okna (ČSN EN 12 608, ČSN EN 14 351-1) je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela bez omezení.
  • V žádném případě přítomnost recyklovaného materiálu v profilech nezhoršuje jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, ani vlastnosti vyrobených oken. Dostatečným důkazem je skutečnost, že při zkoušení ve zkušebnách se přítomnost recyklátu v profilech nijak nezjišťuje a neeviduje, neboť rozhodující jsou naměřené parametry a vlastnosti oken. K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují prakticky všechny systémy okenních profilů - GEALAN, KBE, TROCAL, REHAU, KÖMMERLING, SALAMANDER, SCHÜCO, BRÜGMANN, INOUTIC, ALUPLAST, VEKA aj. viz: www.rewindo.de
  • Pro výrobu kvalitních profilů s recyklátem je potřebné nejen náročné a nákladné technologické zařízení, ale i odpovědnost a zkušenost při vlastní koextruzi. Získané zkušenosti jsou dokonale zhodnoceny při výrobě profilů s recyklátovým jádrem, takže vyrobené profily se plně vyrovnají profilům z prvně použitého materiálu.
Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů