Pátek, 1. prosince 2023

ČRA pomáhá gruzínským včelařům

ČRA pomáhá gruzínským včelařům

,,Přírodní podmínky v Gruzii jsou pro chov včel velmi příhodné především díky pestrosti jednotlivých lokalit a jejich flóry. Problémem je ale absence uceleného systému vzdělávání včelařů o postupech správné výrobní praxe. Neexistuje vzdělávací infrastruktura, výukové materiály a dostupné publikace jsou zastaralé, materiální vybavení nedostatečné nebo zcela nevhodné. Včelaři proto nemají znalosti a dovednosti odpovídající moderním postupům a nedostatečně pečují i o zdraví včel, což se ve výsledku podepisuje na kvalitě včelích produktů," říká Kateřina Šimová z České rozvojové agentury.

Od roku 2016 proto podporujeme z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR projektUdržitelný rozvoj včelařství v Gruzii, jehož cílem je přispět ke zvýšení produkce kvalitního medu meziročně nejméně o 10 %, podpořit zavedení efektivních postupů a správné výrobní praxe. Tato opatření pomohou výrazně zlepšit živobytí malých a středních farmářů, pro něž se včelařství může stát významným zdrojem příjmu.

Chov včel má v Gruzii dlouholetou tradici, dle archeologických nálezů starou přes 5500 let. Etablovaný včelařský sektor se zde v postsovětském období zcela rozpadl a včelařství se dále rozvíjelo pouze na úrovni malých a středních podnikatelů. V Gruzii se vyrábí široká paleta včelích produktů, nejcennějším je med, který pro včelaře představuje hlavní zdroj příjmů, rozšířen je ale i prodej vosku.

Jeden z implementátorů projektu, společnost Člověk v tísni, ve vybraných regionech Gruzie z prostředků ZRS ČR poskytuje včelařům potřebná školení v moderních metodách chovu včel a zpracování medu a prostřednictvím malých grantů jim poskytuje moderní vybavení. Jedním z podpořených včelařů je i Boris Goksadze, který žije ve vesnici Lukuni na západě země, kde je pro včely příznivé klima i původní horské louky. ,,Za necelé dva roky se mi podařilo téměř zdvojnásobit produkci, mám 150 funkčních úlů a v sezóně vyprodukujeme asi 3 tuny medu," říká Boris Goksadze.

Odborné vzdělávání pro drobné včelaře v Gruzii

,,Součástí projektu je také výstavba a vybavení regionálního vzdělávacího a poradenského včelařského centra v Tbilisi, ve kterém budou probíhat školení a semináře o základní analýze medu či nových efektivních postupech. Vznikne tak místo pro výměnu zkušeností mezi místními včelaři a experty i pro seznámení širší veřejnosti s včelařstvím. Centrum bude pořádat alespoň šest akcí měsíčně," dodává Kateřina Šimová.

Podpora včelařského sektoru probíhá ve spolupráci s Laboratoří gruzínského ministerstva zemědělství. Proškolení pracovníků laboratoře v používání nových metod analýzy včelího medu povede ke zlepšení kvality kontrolních mechanismů a v důsledku bude mít pozitivní dopad i na bezpečnost produkce. Efektivní postupy výroby a zpracování medu budou mít navíc pozitivní dopad na snížení chemických látek používaných k tlumení nemocí včel a reziduí, které v medu zůstávají. Za kvalitní med pak včelaři mají možnost získat více finančních prostředků. Pokud se podaří výrobky certifikovat, kvalitní med se může stát navíc dalším exportním produktem Gruzie.

Zdroj: www.czechaid.cz

Foto: (c) Tereza Hronová

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů