Čtvrtek, 23. května 2024

21. květen - Den soustavy Natura 2000

Legislativní základ pro vytvoření největší mezinárodně koordinované sítě chráněných území světa byl vytvořen v roce 1992. 21. května si připomínáme jako den soustavy Natura 2000, která pomáhá chránit a pro další generace zachovat vzácné a ohrožené volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a přírodní stanoviště.

21. květen - Den soustavy Natura 2000

V současnosti se rozkládá na více než 18 % rozlohy Evropské unie a představuje tak největší a nejkomplexnější soustavu chráněných území na světě - pokrývající i nejznámější přírodní krásy jako jsou chorvatská Plitvická jezera, Bellunéské Dolomity, Jasmund na Rujáně, slovinský Triglav, francouzský Camargue, finská Wild Taiga nebo turecký Göreme, v České republice pak např. Krkonoše, Českosaské Švýcarsko či Soos.

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Povinnost vyhlásit soustavu Natura 2000 na svém území a zajistit její ochranu má každý členský stát Evropské unie, a to na základě dvou evropských směrnic - směrnice ,,o stanovištích" a směrnice ,,o ptácích". Druhá jmenovaná, tedy směrnice ,,o ptácích" jako první právní předpis v oblasti ochrany přírody na evropské úrovni přijatý v roce 1979.

Významným projektem, který se v České republice zabývá zajištěním péče o tato území a je financovaný z programu LIFE Evropské unie, je od roku 2020 Jedna příroda.

Během prvního roku projektu Jedna příroda došlo k významnému rozvíjení spolupráce mezi ochranou přírody a vlastníky a hospodáři. Za tímto účelem bylo uzavřeno 210 smluv a dohod s uživateli a vlastníky pozemků v celkové hodnotě překračující 19,5 milionů korun, v roce 2021 to bylo 195 smluv taktéž přesahující 19,5 milionu korun a v roce 2022 bylo uzavřeno 221 smluv v hodnotě přesahující 19 milionů korun.

V následujících dvou letech, kdy projekt Jedna příroda vstoupí do své závěrečné fáze, bude i nadále pokračovat v uzavírání dohod s vlastníky pozemků, cíleném managementu, hodnocení socio-ekonomických přínosů přírody, monitoringu chráněných lokalit a vzděláváním pracovníků ochrany přírody.

Směrnice ,,o ptácích"

Směrnice ,,o ptácích" ve státech EU požaduje územní ochranu stanovišť ohrožených druhů ptáků prostřednictvím vymezení ptačích oblastí (ty tvoří součást soustavy Natura 2000 a na úrovni EU jich je více než 5 500, v ČR pak 41). Tyto oblasti zajišťují ochranu hnízdišť či dalších významných biotopů u druhů stanovených směrnicí o ptácích a dále též ochranu významných shromaždišť či tahových zastávek ptáků.

Díky ptačím oblastem a finančním prostředkům směřovaným na péči o ně se daří v rámci Evropy zvyšovat početnosti populací druhů, pro které jsou ptačí oblasti zřizovány. Názorným příkladem na území České republiky může být např. nárůst početnosti populace jeřába popelavého, orla mořského či třeba čápa černého.

"V ochraně ptáků je aktuálně třeba čelit dalším zásadním výzvám, které se týkají zejména ,,běžných" druhů. Vážná situace je zejména u ptáků zemědělské krajiny, kterých ubývá s růstem intenzity zemědělského hospodaření už od 80. let 20. století a tento negativní trend se zatím nedaří zastavit. Hrozí dokonce situace, že některé dříve běžné druhy ptáků, jakými je např. sýček obecný či koroptev polní, z naší přírody zcela vymizí," upozorňuje náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů