Za opakovaná porušení základních povinností uložili inspektoři ČIŽP firmě další pokutu. Tentokrát 200 tisíc korun

19. listopadu 2019
Za opakovaná porušení základních povinností uložili inspektoři ČIŽP firmě další pokutu. Tentokrát 200 tisíc korun

Společnost CAUDETE s.r.o. z Moravského Žižkova prováděla ve dnech 18. až 25. července 2019 v areálu zemědělského družstva v Mikulově drcení betonových sutí. Zahájení provozu zdroje znečišťování ovzduší v předstihu neoznámila Městu Mikulov a České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Drcení materiálu bylo navíc prováděno bez dostatečného snižování emisí tuhých znečišťujících látek a provozem docházelo k výrazné prašnosti. Inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun. Ta je od 9. října pravomocná.

,,Při kontrole v červenci 2019, kdy bylo počasí bez deště, a venkovní teploty se pohybovaly okolo 30 stupňů, docházelo provozem drtiče k enormní prašnosti, se kterou se v rámci své kontrolní činnosti u těchto zdrojů setkáváme pouze výjimečně. Zjištěná prašnost byla takové intenzity, že místy znemožňovala pořízení fotodokumentace. Materiál určený ke zpracování i podrcený materiál byly v době kontroly suché a nepokropené," řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Výše uvedená zjištění jsou v rozporu se závaznými podmínkami pro provoz stacionárního zdroje stanovenými v povolení provozu. Inspektory ČIŽP jsou hodnocena jako porušení základních povinností provozovatele zdroje znečišťování ovzduší, jejichž plnění je striktně vyžadováno platnou legislativou. ,,Provozovatel byl navíc na povinnost provozovat drtič pouze v souladu s předpisy včetně zajištění provozu skrápěcího zařízení upozorněn při předchozí kontrole v dubnu 2018. Za opakované porušení základních povinností jsme mu už v minulosti uložili pokuty sto tisíc a 80 tisíc korun," doplnil Augustin.

V červnu 2015 uložila ČIŽP subjektu CAUDETE s.r.o. pokutu ve výši 100 tisíc korun za skladování materiálu určeného k recyklaci a hotového recyklátu, které převyšovaly instalované ohrazení skladu v provozovně v Břeclavi - Poštorné a za provozování stejné drtící jednotky v lokalitě Rakvice bez povolení provozu. V listopadu 2017 pak pokutu 80 tisíc za provozování stejné drtící jednotky v k. ú. Chudčice bez zajištění zdroje vody pro skrápění pro omezení emisí tuhých znečišťujících látek a neoznámení zahájení provozu v předmětné lokalitě ČIŽP.

Podle inspektorů je uložení pokuty v dané výši trestem odpovídajícím a zohledňujícím veškeré okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán včetně toho, že se jedná o opakované porušení povinnosti provozovatele.


provozem drtiče docházelo k enormní prašnosti

provozem drtiče docházelo k enormní prašnosti

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů