Tábor: Zdravé město ve stylu zero waste

Tábor: Zdravé město ve stylu zero waste

Zero waste je moderní trend ve světě a Tábor chce být moderní. Ideální stav nakládání s odpady vystihuje tzv. "pyramida odpadů", která odráží základní poučku zero waste: ,,Nejlepší je odpad, který nevznikne." Když už nějaký vznikne, pak má být maximálně využit - recyklován, upcyklován. Až poté je odpovědné ho energeticky využít a až nakonec, a pouze v nezbytném množství, skládkovat.

,,Jak moc se k ideálu přiblížíme, hodně závisí na lidech. Proto nedílnou součástí zero waste jsou právě oni a my se v rámci Zdravého města snažíme o maximální osvětu," uvádí Václav Klecanda, místostarosta města Tábor, ,,Pořádáme Den Země, kde se tématu odpadů věnujeme. V rámci projektů podpořených dotacemi probíhají přednášky mimo jiné i na téma zero waste."

Problematiku zero waste řeší v Táboře zejména Komise Zdravého města a MA21. Ale do snižování produkce odpadu se zapojuje celý městský úřad a apeluje na veřejnost i podnikatele, aby se vydaly stejným směrem.

Zdroj: NSZM

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů