zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za vícero porušení zákona o odpadech uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 130 tisíc korun

10.03.2020
Odpady
Šlendryján
Za vícero porušení zákona o odpadech uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 130 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích uložili právnické osobě podnikající PDM NETOS s.r.o. pokutu 130 tisíc korun za několikeré porušení zákona o odpadech. Ta bez oprávnění přebrala do své provozovny v Netolicích minimálně 172,5 tun odpadů, které následně skladovala na místech k tomu neurčených a dále s nimi neoprávněně nakládala. V provozovně v Netolicích navíc spalovala v rozporu s předpisy o ochraně ovzduší odpadní dřevěné okenní rámy na otevřeném ohništi. Uvedeným jednáním porušila zákon o odpadech.

V dubnu 2019 provedli inspektoři ČIŽP společně se zástupci Městského úřadu Netolice kontrolu provozovny společnosti PDM NETOS v Netolicích. ,,Zjistili jsme, že firma přebírá odpady, které soustřeďuje na uvedené provozovně a dále je demontuje, třídí a ty, které jsou nevyužitelné, volně hrne ze svahu, případně je spaluje. Firma přitom nevlastní žádné oprávnění k převzetí opadů a ani její provozovna není místem určeným k nakládání s nimi. Činila tak minimálně od června 2017 až do kontroly v dubnu 2019. Za tu dobu se jednalo minimálně o 172,5 tun odpadů," řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Ve skutečnosti se ale mohlo jednat o mnohem větší množství, protože firma nepředložila žádné doklady o jejich odstranění. Inspektoři navíc zjistili, že nevyužitelné odpady byly sypány na části pozemku, kde vytvořily šest až osm metrů vysoký val. Inspektoři dále na místě identifikovali vrstvu popela s obsahem ohořelých kovových okenních a dveřních kování nebo zbytků skla, který vznikl při spalování okenních a dveřních rámů na otevřeném ohništi. ,,Takové jednání je v rozporu se zákonem o odpadech a se zásadami ochrany životního prostředí. Došlo tak k ohrožení podzemních i povrchových vod, k úniku škodlivých látek do ovzduší a tím i k následnému ohrožení zdraví lidí," uvedl Jiráček.

Další odpady pocházející z výměny oken firma skladovala na soukromém pozemku v katastrálním území Sedlice u Blatné, a to opět bez potřebného povolení.

,,Pro vyhodnocení nebezpečnosti pro životní prostředí je podstatný fakt, že docházelo k provozování sběru odpadů a následně k jejich úpravě či odstraňování bez potřebného rozhodnutí krajského úřadu, tj. jednalo se o činnost zákonem nepovolenou," shrnul Vladimír Jiráček. Pokuta ve výši 130 tisíc korun nabyla právní moci 27. ledna 2020.

vyzaduji vyzaduji

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí