Územní plánování bude zohledňovat vsakování vody, podpořil výbor

6. dubna 2020
Územní plánování bude zohledňovat vsakování vody, podpořil výbor

Sněmovní výbor pro životní prostředí dnes podpořil návrh Marie Pěnčíkové (KSČM) k novele vodního zákona. Podle něj se bude při územním plánování zohledňovat vsakování vody. Výbor také podpořil novelu jako celek, předsedkyně výboru Dana Balcarová (Piráti) hodlá své další návrhy načíst ještě na sněmovním plénu. Podle novely bude stát zřizovat komise, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

"Na problematiku vsakování vody je třeba pomýšlet již v úrovni územního plánování, typicky v územních plánech obcí," vysvětluje důvodová zpráva návrhu Pěnčíkové. Obce a města by měla vymezovat plochy vhodné pro vsakování srážkových vod, což může být například veřejná zeleň nebo vodní prvky, kvůli snižování teplotních výkyvů. "Na těchto plochách poté budou moci být realizována tolik potřebná adaptační opatření pro snížení negativních projevů sucha," dodává poslankyně v dokumentu.

Sama Balcarová chce ve druhém čtení načíst dva návrhy. První by se měl týkat ochrany pásem vodních zdrojů. Jak řekla ČTK, současná ochrana je naprosto nedostatečná, zabývá se často pouze místem vyvěrání a nikoliv tím, kudy voda pod zemí teče. Druhý návrh bude, aby správci vodních toků nemuseli udržovat vodní stavby podle původní dokumentace, která už může být podle současných poznatků nevhodná. "Cílem mého návrhu bude najít jasnou hranici mezi nutnou údržbou smysluplných staveb a nesmyslným lpěním na údržbě v minulosti brutálně zregulovaných koryt," uvedla.

Vládní novela vznikala několik let. Vyhlašovat se podle ní mají stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu, v připomínkovém řízení vypadla možnost zřizování komise u obcí s rozšířenou působností. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy. Krajské komise by měly vzniknout do tří měsíců od té doby, co bude zákon účinný.

Novela počítá s vytvářením plánů s návrhy opatření, která by začala platit při nedostatku vody. Pořizovat a aktualizovat by je měly krajské úřady ve spolupráci se správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Takový plán se bude pořizovat i pro celé území ČR.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů