Čtvrtek, 23. května 2024

3. květen - Mezinárodní den lesních školek

3. května, kdy se v roce 1993 otevřela první oficiálně uznaná lesní mateřská škola v německém Flensburgu, se slaví Mezinárodní den lesních mateřských škol. Po celém světě se k němu připojují školky z více než 20 států.

3. květen - Mezinárodní den lesních školek

K příležitosti oslav Mezinárodního dne lesních školek startuje dne 3. května kampaň Asociace lesních mateřských škol, která již tradičně otevírá jednu z oblastí přírodní pedagogiky a přibližuje fungování lesních školek veřejnosti. S tématem Sklízíme, co jsme zaseli, bude představena péče lesních školek o zahrady jakožto vzdělávacího prostředí.

,,Děti díky péči o zahradu v opakujících se přírodních cyklech poznávají, že péče přináší radost z viditelné práce i plody dlouhodobé činnosti. Z hlediska vzdělávání je v péči o zahradu obsaženo široké spektrum klíčových kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu. Děti poznávají, co vše je potřeba k tomu, aby vznikly běžně známé potraviny, jako např. chléb z obilí, nebo oblíbená zelenina a ovoce, učí se zacházet s pracovními nástroji, plánovat prostor i postupy a trpělivě se starat o rostliny, než dozrají ke sklizni. Proto je také péče o zahradu součástí Školního vzdělávacího programu mnoha lesních školek," říká předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
,,Pobyt na zahradě má pozitivní vliv na fyzické i duševní zdraví. Poskytuje prostor pro pohyb a fyzickou aktivitu a tím přirozeně rozvíjí motorické dovednosti, které mají přímou souvislost s rozvojem nervové soustavy, tedy i učení. Pobyt na zahradě díky zeleni, prostoru a čerstvému vzduchu podporuje psychickou pohodu, emoční rozvoj, sebepojetí a rozvoj kognitivních schopností. Společné aktivity v zahradě navíc podporují rozvoj sociálních dovedností jako je ohleduplnost, komunikace a spolupráce mezi dětmi i dospělými," dodává Tereza Valkounová.

Zahrada nabízí bohaté možnosti pro objevování a učení na základě přímé zkušenosti, kdy pozorování života rostlin a zvířat dává dětem možnost poznat koloběh látek a života v přírodě. Péče o zahradu zároveň podporuje odpovědné chování k životnímu prostředí a dává prostor pro environmentální výchovu, která je neustále přítomná (například v podobě hospodaření s vodou, půdou a s dalšími pro život nezbytnými zdroji).

Zdroj: Asociace lesních mateřských škol

Asociace lesních MŠ
Asociace lesních MŠ funguje již od roku 2010 a aktuálně má 180 členů. Prosadila zakotvení lesní mateřské školy do školského zákona a nadále kontinuálně pracuje na zlepšování legislativních podmínek lesních školek a vzdělávání v přírodě. Zajišťuje podporu pro členy, ale také rodiče, pedagogy, zakladatele, provozovatele a státní správu. Více na lesnims.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů