Čtvrtek, 25. dubna 2024

Analýza SAKO Brno: Brňané třídí více papír i plast

Analýza SAKO Brno: Brňané třídí více papír i plast

Pravidelnou analýzu rozboru vzorků směsného komunálního odpadu dokončila v těchto dnech společnost EKOKOM pro SAKO Brno. Získaná data potvrzují příznivý vliv systematického třídění odpadu domácnostmi i firmami.

,,Z dlouhodobého sledování dat o obsahu směsného komunálního odpadu ve městě Brně lze vyčíst setrvale sestupný pokles podílu papíru. Do roku 2008 podíl papíru v komunálním odpadu vystoupal až na 25 % obsahu vzorků, pak vlivem osvěty nabádající ke třídění začal významně klesat, až k současným 10 % obsahu vzorku," uvádí Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Podobná situace je u plastu, další komodity vhodné pro druhotné zpracování, i když jeho podíl klesá pomaleji. Z 15,5 % se v posledních letech ustálil na úrovni 11 až 12 %. ,,Přestože se každoročně vytřídí v rámci systémové separace více plastů, jejich podíl neklesá tak výrazně. Na základě rozborů vzorků odpadu můžeme usuzovat, že na této skutečnosti má mimo jiné podíl vzrůstající spotřeba plastů pro komunální sféru," vysvětluje Filip Leder.

Analýzu složení směsného odpadu ve městě Brně provádí SAKO Brno od roku 1997. Do roku 2014 se analýzy prováděly nárazově, od roku 2016 pravidelně ve čtvrtletních intervalech.
Sesbíraná data jsou podkladem pro různé studie města i Jihomoravského kraje, slouží též pro potřeby Plánu odpadového hospodářství ČR a pro další statistické účely.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů