Představení finalistů letošního Energy Globe - kategorie firma

Představení finalistů letošního Energy Globe - kategorie firma

Unikátní výroba biometanu v Rapotíně

Předkladatel: Energy financial group a.s.

Společnost EFG vyrábí v obci Rapotín biometan čili zemní plyn z biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o první projekt tohoto druhu v Česku, při němž je biometan dodáván přímo do plynové distribuční sítě. Zařízení proměňuje biologický odpad na energie a palivo, které může využít každá domácnost.

Investiční skupina Energy financial group (EFG) se dlouhodobě věnuje investicím do energeticky šetrných a ekologických projektů využívajících obnovitelné zdroje energie a druhotné suroviny. Bioplynová stanice EFG v Rapotíně na Šumpersku je unikátní tím, že za pomoci filtrační technologie přeměňuje biologicky rozložitelný odpad na téměř čistý biometan. Ten pak dodává do běžné distribuční sítě.

Bioplynová stanice v Rapotíně je v provozu pět let a ročně může zpracovat 30 000 tun biologického odpadu. Zařízení je schopno produkovat teplo a elektřinu, která by vystačila až pro 2 000 domácností. Sama stanice má přitom několik zdrojů příjmů - jedním jsou platby za zpracování odpadu, dalším pak prodej vyprodukovaných energií a zemního plynu - biometanu.

Biometan je perspektivním palivem, které je co do složení téměř totožné se zemním plynem. Vyrábí se z biologicky rozložitelných odpadů, proto je označován jako biopalivo druhé generace. Bioplynová stanice v Rapotíně dokazuje, že zařízení tohoto typu mají kromě pozitivního přínosu pro životní prostředí také svůj ekonomický smysl. Filtraci biometanu a jeho dodávku do distribuční sítě plánuje společnost EFG uplatnit i v dalších podobných projektech u nás.

V čem je projekt výjimečný:

? Ekologické zpracování biologického odpadu, jako jsou zbytky z živočišné výroby.

? První projekt stálé výroby biometanu s jeho dodávkou do plynové distribuční sítě v Česku.

? Pokročilá technologie membránové filtrace biometanu.

? Jediné české zařízení pro výrobu energie, které vykazuje zápornou uhlíkovou stopu.

Ekologická výroba bylinných čajů a směsí

Předkladatel: Sonnentor s.r.o.

Sonnentor patří k průkopníkům nejen ve výrobě koření a bylinných čajů, ale také v oblasti trvale udržitelného podnikání. Firma si vybudovala pozitivní pověst nejen vstřícným a korektním vztahem k zaměstnancům a dodavatelům surovin, ale také svými inovačními projekty. Sonnentor odebírá zelenou energii, provozuje solární elektrárnu a používá firemní flotilu elektromobilů a vozů na CNG.

Společnost Sonnentor ze slunných moravských Čejkovic můžeme právem označit za ekologickou firmu. Klade velký důraz na dobré vztahy nejen se zaměstnanci, ale také s převážně lokálními dodavateli surovin a pěstiteli bylin. Ve svém provozu firma zavedla bezodpadové zpracování bylin, kdy veškerý nevyužitelný bylinný prach lisuje do pelet, kterými je pak výrobní areál vytápěn. Vytápění pomocí pelet z lisovaného odpadu umožnilo firmě plně nahradit dříve používaný propan a zlepšit uhlíkovou bilanci svého provozu.

Areál firmy vznikl úpravou léta nevyužívaného brownfieldu bez zbytečného záboru nezastavěné půdy. Součástí jedné z budov je zelená střecha z ekologických materiálů. Na střeše výrobní haly je instalována solární elektrárna o výkonu 29 kWp, která poskytuje 7 % elektrické spotřeby firmy. Firma odebírá výhradně zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Proti škůdcům bylinek firma nepoužívá jedovaté insekticidy, ale malé vosičky Trichogramma, které se přirozeně vyskytují v přírodě.

V rámci trvalé udržitelnosti Sonnentor také inovuje svoje výrobky. Pro obaly a čajové sáčky používá kompostovatelné materiály bez příměsi plastových částí a pro krabičky recyklovatelný papír s certifikací FSC. Firma také postupně přešla na potisk obalů vodou ředitelnými barvami a důsledně třídí odpad.

V čem je projekt výjimečný:

  • Firma klade důraz na dobré a korektní vztahy se zaměstnanci i dodavateli surovin.
  • Ve svém provozu ve velké míře využívá obnovitelné zdroje energie.
  • Kontinuální zlepšování výrobků s důrazem na co nejmenší zátěž pro životní prostředí.
  • Unikátní zpracování rostlinného odpadu na pelety pro vlastní kotelnu.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů