Úterý, 29. listopadu 2022

23. září - Evropský den ekologického zemědělství

Jelikož je první podzimní měsíc již tradičně vnímán jako období, kdy téma biopotravin rezonuje nejen v České republice, ale také v celé řadě dalších evropských zemí, 23. září bylo vyhlášeno Evropským dnem ekologického zemědělství. Toto datum je tak vhodnou příležitostí ke zviditelnění celého bio sektoru - příkladů dobré praxe, inovací a pokroku.

23. září - Evropský den ekologického zemědělství

Při příležitosti oslav bude navíc EU nově oceňovat nejlepší a nejinovativnější subjekty v rámci vůbec prvních Evropských cen za ekologické zemědělství.

Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM Organics Europe a COPA-COGECA společně vyhlásily vůbec první ceny EU za ekologické zemědělství. Bude uděleno osm ocenění: nejlepší ekologický zemědělec, nejlepší ekologická zemědělkyně, nejlepší bioregion, nejlepší bioměsto, nejlepší biookres, nejlepší ekologický malý a střední podnik, nejlepší maloobchodní prodejce biopotravin a nejlepší biorestaurace.
Ocenění není finanční povahy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 23. září 2022 při příležitosti Evropského dne ekologického zemědělství. Den ekologického zemědělství stejně jako nově vyhlášená ocenění EU Organic Awards vycházejí z plánovaných aktivit evropského Akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství přijatého Komisí 25. března 2021.
Jan Plagge, prezident IFOAM OE, k události uvedl: ,,Jsem vděčný, že mnoho lidí angažujících v evropském ekologickém sektoru bude mít nyní možnost zviditelnit se a podělit se o své osvědčené postupy v celé Evropě! Tuto celoevropskou iniciativu z celého srdce podporujeme a jsem přesvědčen, že je to důležitý krok správným směrem. Nyní je třeba zajistit, aby byl zbytek Evropského akčního plánu pro ekologické zemědělství plně realizován, aby se našemu odvětví a hnutí dostalo té správné podpory, která přispěje k ambiciózním, ale dosažitelným cílům Komise."
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) vítá tuto aktivitu Komise oceňovat každoročně nejlepší ekologické subjekty, které přispívají ke snižování dopadu zemědělství na životní prostředí a klima a k naplňování strategií EU. Tato ocenění budou inspirací pro ty, kteří pracují na tom, aby se náš potravinový systém stal udržitelnějším a využíval potenciál ekologického zemědělství a biopotravin. Ceny budou uděleny v roce 2022 poprvé a ČTPEZ je připravena pomoci zájemcům o nominaci v rámci ČR. Přihlásit se může každý subjekt nebo instituce v rámci hodnotového řetězce ekologického zemědělství.

Zdroj: https://www.mesicbiopotravin.cz/ a https://www.ctpez.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů