Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov v návaznosti na Level(s)

Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov v návaznosti na Level(s)

Dokument Evropské komise Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov, publikovaný dne 21. 2. 2020, je zaměřen na soubor zásad důležitých pro udržitelné projektování budov s cílem v prvotní fázi předcházet a omezit vzniku stavebního a demoličního odpadu, usnadnit opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků, a tím pomoci zmírnit dopady na životní prostředí a náklady životního cyklu budov. Cílem je informovat účastníky ve stavebním hodnotovém řetězci o zásadách, které mají dodržovat. Dokument navazuje na dobrovolný společný evropský rámec ukazatelů udržitelnosti Level(s).

Evropská komise v Zelené dohodě pro Evropu COM(2019)640 zdůraznila uplatňování zásad cirkulární ekonomiky a efektivního využívání zdrojů ve stavebnictví s cílem budoucího nižšího využívání primárních přírodních zdrojů. Po vydání balíčku Čistá energie pro všechny s přílohou Čistá energie v budovách COM(2016)860 tematická skupina 3, zaměřená na "Udržitelné využívání přírodních zdrojů", vytvořila v rámci strategie Construction 2020 (Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků (2012)236) další dokument, v návaznosti na Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady podporující cirkulární ekonomiku a zvýšení efektivního využívání přírodních zdrojů ve stavebnictví. Na rozdíl od Protokolu EU a Pokynů pro audity odpadu před demolicí, je snahou předložit soubor zásad pro udržitelné projektování budov s cílem předcházet a omezit vznik stavebního a demoličního odpadu, usnadnit opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků a stavebních prvků a tím pomáhat zmírnit dopady na životní prostředí a náklady životního cyklu budovy.

Cílem dokumentu je oslovit a informovat účastníky celého hodnotového řetězce ve stavebnictví o zásadách, které mají dodržovat. Dokument je v souladu s dobrovolným Společným evropským rámcem ukazatelů udržitelnosti pro kancelářské a obytné budovy neboli Level(s) (úrovně).

Na Level(s) odkazuje i nové sdělení EK COM(2020)98 Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa ze dne 11. 3. 2020, který odkazuje na zavedení nové komplexní strategie pro udržitelnost zastavěného prostředí s cílem zvýšení materiálové účinnosti a snížení dopadů na klima. Dokument odkazuje na používání rámce Level(s), s cílem začlenit posuzování životního cyklu do zadávání veřejných zakázek, a rámce udržitelného financování EU a prozkoumání vhodnosti stanovení cílů snižování emisí uhlíku a potenciálu ukládání uhlíku. Evropská komise nechala na konkrétních stavebních projektech v rámci Evropy ověřit funkčnost Level(s) fází testování, která probíhala od r. 2018, zpětná vazba z testovací fáze bude součástí konečné verze Level(s), která by měla být spuštěna v létě 2020. Více informací k Level(s) naleznete zde.

Dokument Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov přispívá zejména k makro-cíli 2 rámce Level(s): zdrojově efektivní a cirkulární životní cykly materiálů. Tento makro-cíl se týká snižování odpadu, optimalizace využití materiálů a snížení dopadů na životní prostředí při projektování a výběru materiálů. Tohoto makro-cíle je možné dosáhnout prostřednictvím konkrétních cílů nebo nástrojů životního cyklu definovaných jako scénáře pro životnost, přizpůsobivost a demontáž budov.

Dokument je ve stavebnictví určen těmto cílovým skupinám:

  1. Uživatelé budov, správci budov a majitelé
  2. Projektové týmy (projektování a architektura budov
  3. Zhotovitelé a stavební firmy
  4. Výrobci (stavebních výrobků)
  5. Demontážní a demoliční týmy
  6. Investoři, developeři a pojišťovny
  7. Vláda/ regulační orgány/ místní úřady

Dokument Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov je zveřejněn na stránkách EK: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984. Český překlad dokumentu viz příloha pod článkem.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů