Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU

9. září 2020

Recyklace

Odpady

Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU

Každoroční energetická konference Dny teplárenství a energetiky proběhne ve dnech 8. až 9. září v Hradci Králové. I letos bude součástí programu diskuze a přednášky týkající se energetického využití odpadů. O prezentaci byl pořadateli i letos požádán také Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Níže přinášíme anotaci jeho letošní přednášky, která se týká možností energetického využití odpadů formou paliv z odpadů, tzv. TAP.

O čem bude letošní prezentace?

Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU, Petr Havelka, ČAOH - Evropská unie směrnicí stanovila, že skládkování komunálních odpadů se má omezit na maximálně 10 %, a to v roce 2035. Některé státy požádaly o výjimku a termín mají prodloužený k roku 2040. Je pozitivní, že pro ČR platí původní přísnější termín. Návrh zákona o odpadech navíc přináší omezení skládkování využitelných odpadů již k roku 2030. Prioritou EU dle směrnic je recyklace. Tu mají členské státy navýšit minimálně na 65 %, také k roku 2035. Je však zřejmé, že ne všechny odpady lze recyklovat.

Je zde tedy určitý prostor i pro moderní energetické využití odpadů. EU zároveň stanovila cíl, že k roku 2030 by se mělo zredukovat množství vznikajících směsných (zbytkových) odpadů, a to dokonce o plných 50 %. Všechny tyto závazné předpoklady logicky vyúsťují v to, že EU otevřeně podporuje a upřednostňuje energetické využití upravených odpadů, tedy paliv z odpadů, před využitím neupravených směsných odpadů. To je patrné i z dotačních programů, u kterých EU opakovaně stanovila, že nepodpoří žádné projekty ZEVO na směsný odpad. Naopak podporuje úpravy odpadů, včetně výroby a využití paliv z odpadů (TAP).

Paliva z odpadů jsou proto moderní cestou, jak v souladu s balíčkem oběhového hospodářství udržitelně navýšit energetické využití odpadů a přitom neohrozit prioritní evropské cíle třídění a recyklace komunálních odpadů a cíle redukce vzniku směsných odpadů.

Jaké jsou výhody energetického využití upravených odpadů před směsnými? Jaká je vlastně produkce odpadů v ČR? Jaké investice se s novým zákonem připravují? Jaké jsou trendy ve vztahu k možnému splnění závazných cílů? Těmto a dalším tématům se bude věnovat letošní prezentace Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství na Dnech teplárenství a energetiky Hradci Králové.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů