Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR

9. března 2021

Firmy, CSR

Voda

Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR

V rámci výzkumného projektu na téma ,,Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR" byla připravena certifikovaná Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků (tzv. ,,vodní audit") a Katalog technologií souvisejících s úsporami vody.

Projekt z Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA 2 Technologické agentury ČR je zaměřen na analýzu průmyslových činností z hlediska spotřeby vody včetně návrhu konkrétních opatření na úspory vody v průmyslu a energetice.

Jedním z výstupů projektu je Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, která napomůže podnikům analyzovat způsoby využití vody a možnosti úspory tohoto přírodního zdroje, jako je recirkulace v procesu výroby a dalších opatření v rámci vodního hospodářství podniku. Zpracování Hodnocení využívání vody na úrovni podniků (vodní audit) bude podpořeno v rámci 2. výzvy programu Poradenství Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pro zpracování vodního auditu, ale i k dalšímu širokému využití, je připraven tzv. Katalog technologií, které ovlivňují spotřebu vody a činností, ve kterých se odráží suché počasí s klíčovými ukazateli charakterizace spotřeby vody a kvalitativními ukazateli pro vzájemné porovnání. Vyhledávání potřebné technologie je zajištěno online formulářem http://recyklace-voda.vscht.cz/.

Podpora a poradenství v udržitelném využívání vody je jedním ze zásadních podpůrných kroků pro adaptaci průmyslu na změny klimatu.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů