Čtvrtek, 1. prosince 2022

7. září - Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu

Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu vyhlásilo Valné shromáždění OSN na 7. září s cílem posílit mezinárodní spolupráci při zlepšování kvality ovzduší a snižování jeho znečištění. Vyhlášení bylo provedeno prostřednictvím rezoluce 74/212 a přijato na 52. plenárním zasedání tohoto shromáždění dne 19. prosince 2019.

7. září 2022
7. září - Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu

Rezoluce byla přijata bez hlasování, což obecně naznačuje, že všechny země uznávají důležitost tohoto tématu, jsou v této otázce jednotné a neexistují žádné zjevné rozpory.

Valné shromáždění v této rezoluci zdůraznilo ,,potřebu posílit mezinárodní spolupráci na globální, regionální a subregionální úrovni v různých oblastech souvisejících se zlepšováním kvality ovzduší, včetně shromažďování a využívání údajů, společného výzkumu a vývoje a sdílení osvědčených postupů". Součástí je zvláštní zaměření na nepřiměřený dopad špatné kvality ovzduší na ženy, děti a starší osoby.

Cílem mezinárodního dne je zvýšit povědomí o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí; ukázat úzkou souvislost kvality ovzduší s dalšími environmentálními a rozvojovými výzvami, jako je změna klimatu; podporovat řešení, která zlepšují kvalitu ovzduší, sdílením využitelných poznatků, osvědčených postupů, inovací a úspěšných příkladů; a spojit různé aktéry pro společné národní, regionální a mezinárodní přístupy k účinnému řízení kvality ovzduší.

Česká republika

V oblasti snižování emisí bylo v posledních 30 letech dosaženo významného pokroku. Velký podíl na tom mají rozsáhlé investice v sektoru energetiky, průmyslu i dopravy. Významně přispívá i výměna starých kotlů na pevná paliva v domácnostech za ekologičtější zdroje vytápění. Přes všechny tyto kroky není kvalita ovzduší v některých částech ČR stále na požadované úrovni, což představuje zvýšené riziko pro zdraví lidí. Ze strategických dokumentů ministerstva vyplývá, že jednou z nejdůležitějších výzev je především další snížení emisí z lokálních topenišť.

Ryze praktickým krokem je to, že jsme se začátkem topné sezóny spustili nový informační web pro domácnosti, který poradí, jak správně topit pevnými palivy a ušetřit.

Kromě opatření realizovaných přímo v ČR je potřeba intenzivnější a efektivnější spolupráce i v rámci mezinárodního společenství, jelikož znečištění ovzduší nezná hranic a šíří se v rámci celé severní polokoule. MŽP proto v rámci českého předsednictví EU připravuje mezinárodní konferenci na téma čisté ovzduší a budoucí výzvy, které je třeba k jeho dalšímu zlepšení překonat (Budoucí výzvy pro ochranu ovzduší v Evropě / Future challenges in the air protection in Europe).

Konferenci pořádá MŽP dne 24. listopadu 2022 v Praze ve spolupráci s Evropskou komisí prostřednictvím nástroje pro technickou asistenci a výměnu informací (TAIEX) a sejdou se na ní experti zapojení do procesu ochrany ovzduší z celé Evropy a střední Asie, tedy zemí, na které cílí Úmluva EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. Dalším významným tématem konference bude budoucnost evropského legislativního rámce ochrany ovzduší, který je momentálně v návaznosti na cíle Zelené dohody pro Evropu kompletně revidován.

Jedním z cílů této revize je reakce na nejnovější doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), která v roce 2021 podstatně zpřísnila doporučené hodnoty koncentrací znečišťujících látek ve vnějším ovzduší, které je možné považovat za bezpečné z hlediska ochrany lidského zdraví.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/, MŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů