Čtvrtek, 23. května 2024

11. prosinec - Mezinárodní den hor

Mezinárodní den hor patří k relativně mladým svátkům, protože jej jako významný den vyhlásilo OSN teprve v roce 2003. Jeho smyslem je podpora trvale udržitelného rozvoje hor a horských oblastí i za cenu omezení turistiky.

11. prosinec - Mezinárodní den hor

Tento svátek navazuje na Mezinárodní rok hor, který se konal od 11.12.2001 do 11.12.2002 a byl OSN vyhlášen z iniciativy Organizace pro zemědělství a výživu.

Symbol Mezinárodního dne hor se skládá ze tří rovnostranných trojúhelníků vyrůstajících z pomyslné vodorovné čáry. Převážně černé trojúhelníky znázorňují hory, první zleva má modrý ,,diamant" na vrcholu, znázorňující ledovce a sněhovou pokrývku, dávající životodárnou vodu, kolečko uvnitř prostřední ,,hory" znázorňuje surovinové zdroje, a zelená plocha v části třetí ,,hory" představuje plodiny a zemědělskou produkci v horských oblastech.

Hory mají pro život na zemi zásadní význam. Ať už žijeme na úrovni hladiny moře nebo vysoko v kopcích, jsme s horami vždy spojeni a našich životů se dotýkají více, než si řada z nás dokáže představit. Hory poskytují většinu světové sladké vody, domov pro bohatou paletu rostlin i živočichů a také pro 10 % lidské populace. Přesto dochází ke značnému zhoršování přírodního prostředí a to nejen v důsledku změny klimatu, ale také díky těžbě nerostných surovin, ozbrojeným konfliktům...

Smyslem a cílem Mezinárodního dne hor je zejména podpora trvale udržitelného rozvoje horských oblastí a upozornění na možnosti i omezení při využívání hor, tedy snaha upozornit na problematiku, která je stejná na tibetských náhorních plošinách jako ve vysoko položených jihoamerických andských oblastech. Zaměření dne hor se každý rok mírně mění .

2023 - Obnova horských ekosystémů

Hory jsou přírodní klenoty, které bychom si měli vážit. Jsou domovem 15 % světové populace a hostí asi polovinu světových ohnisek biologické rozmanitosti. Poskytují sladkou vodu pro každodenní život polovině lidstva, pomáhají udržovat zemědělství a dodávají čistou energii a léky.

Hory jsou bohužel ohroženy změnou klimatu, nadměrným využíváním a kontaminací, což zvyšuje riziko pro lidi a planetu.

Jak se globální klima nadále otepluje, horské ledovce tají a ovlivňují zásoby sladké vody po proudu a horalé - někteří z nejchudších na světě - čelí ještě větším problémům ve snaze o přežití.

Strmé svahy zaznamenávají mýcení lesa pro zemědělství, osídlení nebo infrastrukturu, což může způsobit erozi půdy a také ztrátu přirozeného prostředí. Eroze a znečištění poškozují kvalitu vody a produktivitu půdy. Ve skutečnosti více než 311 milionů venkovských horských lidí v rozvojových zemích žije v oblastech vystavených postupné degradaci půdy, z nichž 178 milionů je považováno za ohrožené nedostatkem potravin.

Tento problém se týká nás všech. Musíme snížit naši uhlíkovou stopu a starat se o tyto přírodní poklady.

Mezinárodní den hor 2023 pod názvem ,,Obnova horských ekosystémů" je šancí zvýšit povědomí o významu horských ekosystémů a vyzvat k řešením založeným na přírodě, osvědčeným postupům a investicím, které budují odolnost, snižují zranitelnost a zvyšují schopnost hor přizpůsobit se každodenním hrozbám a extrémním klimatickým událostem.

Více na https://www.un.org/en/observances/mountain-day

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů