Úterý, 27. února 2024

Čistota ovzduší kolem D8

Čistota ovzduší kolem D8

Na konci října se v centru Ústí nad Labem uskutečnila zahajovací konference k projektu TENT Air podpořeného Norskými fondy, který v následujících letech bude zjišťovat a modelovat zdroje znečištění ovzduší kolem dálnice D8. Zúčastnili se ji zástupci všech zapojených firem a spolků, zástupci měst i odborníci na čistotu ovzduší. Cíl této akce byl představit všem stranám průběh projektu a motivovat je k užší spolupráci v oblasti analýzy čistoty ovzduší a tvorby akčních plánů. Co je ale právě znečištěné ovzduší? Zákon stanovuje, že znečištění nad úroveň přípustnou není možné, co je ale hodnota "přípustná"? Je to tehdy, když něco zapáchá, nebo to je už pozdě? Nad tématem ovzduší je nutné se zamyslet v širším kontextu jako nad konceptem.

Zásadním problémem při ekologických aktivitách v mnoha městech je totiž nedostatek dat. ,,Chybí nám data pro to, abychom mohli učinit co nejefektivnější opatření. Chceme poté na základě výstupů vytvořit akční plány, které nám s tím pomohou," konstatovala starostka obce Zdiby JUDr. Eva Slavíková, které je jedním ze tří zapojených obcí (společně s Mělníkem a Ústím nad Labem).

"Jsme rádi, že pro tento projekt můžeme využít naši metodiku a zkušenosti. Na poli čistoty ovzduší určitě nejsme žádní nováčci, Vysoká škola Báňská je leaderem i dalších projektů - hlavně tedy ve svém okolí, na Ostravsku, kde se řeší podobné problémy s čistotou vzduchu." uvedl zástupce Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Mgr. Jiří Bílek, Ph.D., a představil následující postup: "Konzultace a specifikace potřeb zapojených obcí s ohledem na původce znečišťování ovzduší, měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách - konkrétně v Ústí a Mělníku na pěti a ve Zdibech na čtyřech, analýza a identifikace konkrétních zdrojů, vytvoření akčních plánů, posouzení SEA, předložení akčních plánů ke schválení."

Na zmíněné akční plány budou v následujících letech vypsány další dotační tituly, které pomohou uvést opatření do praxe, je ale nutné je hned od začátku stavět cíle zlepšení čistoty ovzduší na reálných základech - v porovnání cena/výkon. "Je důležité za co nejméně peněz udělat veliký efekt. Navrhnuto bude až 15 opatření, která budou seřazena podle technických i finančních možností pro každé zapojené město nebo obec," vysvětluje Bílek.

Celkem jsou do aktivit tohoto projektu zapojeny čtyři organizace poskytující odborné know-how. VŠB -Technická univerzita Ostrava jako vedoucí partner, norský partner Norsk Energi jako odborník na modelování zdrojů znečištění, sociální podnik GetBizDone zajišťující zpracování akčních plánů i tvorbu interních i externích výstupů a spolek Společně Ústí poskytující support při konání akcí i další podporu. Právě zmíněných akcí se v průběhu celého projektu bude moci zúčastňovat široká veřejnost. Plánovány jsou totiž Dny otevřených dveří v rámci měřících stanic.

V závěru je dobré dodat, že veškeré výsledky měření si bude možné prohlédnout na portálu Technické univerzity.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů