Středa, 28. února 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 24. říjnu 2021

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 24. říjnu 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu na území ČR celkově normální, vydatnost pramenů však byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální, přičemž situace byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení.

Hladiny vodních toků na našem území jsou převážně setrvalé nebo pozvolna klesají. V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály jsou průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji se pohybují v rozmezí od 20 do 80 % Qm, jen ojediněle dosahují průměrných až mírně nadprůměrných hodnot. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích mírně zhoršila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 76-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů