Úterý, 27. února 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. prosinci 2021

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. prosinci 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 48. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemních vod. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v celkově mírně podnormální. Situace však byla nadále regionálně odlišná.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne byly převážně setrvalé nebo mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 80 % průměru, v povodí Moravy a na Vltavě byly ojediněle i průměrné nebo mírně nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí mírně zlepšila, pouze v povodí Dyje zůstala podobná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů