Čtvrtek, 28. září 2023

2. červen - Mezinárodní den čistého ovzduší

Mezinárodní den čistého ovzduší byl stanoven na 2. června. Moderní život lidstva po průmyslové revoluci s sebou totiž nepřináší jen výhody, ale také negativa. Ta nemusí být vidět na první pohled, ale o to citelnější mohou být. Jedním z nich je právě znečištěné ovzduší... 

2. červen - Mezinárodní den čistého ovzduší

Mezinárodní den čistého ovzduší připadá na 2. červen, kdy vrcholí jaro, všechno kvete a vzduch nádherně voní... Bohužel ne všude, mnohde špatná kvalita ovzduší negativně ovlivňuje naše životy. Způsobuje řadu zdravotních potíží, od kardiovaskulárních onemocnění po astma. Podle oficiálních statistik je znečištěné ovzduší nejčastější příčinou předčasných úmrtí v rámci EU (v České republice je uváděno téměř 6000 případů úmrtí ročně, přičemž největší měrou se na znečištění podílejí zastaralé kotle na pevná paliva v rodinných domech). V zájmu zlepšení této situace byl vyhlášen Mezinárodní den čistého ovzduší. V tento den jsou pořádány různé akce, které mají šířit osvětu a povědomí o negativech znečištění.

Od žádných environmentálně zaměřených světových, mezinárodních nebo evropských dnů nemůžeme čekat, že náhle změní uvažování a chování mas, naopak se změnami musí každý začít poctivě sám u sebe. Na druhou stranu akce jako např. ,,Do práce na kole" ukazují, že zodpovědných lidí, které to navíc baví, je už teď hodně a bude jich stále přibývat.

Jak je na tom s ovzduším Česká republika?

Přes 60 % obyvatel žije v oblastech, kde jsou (minimálně u jedné škodliviny) překračovány zákonné limity pro obsah znečištění v ovzduší. Ovšem přísnější mezinárodně doporučený hygienický limit Světové zdravotnické organizace pro koncentraci nebezpečného jemného prachu u nás splňují jen odlehlé lokality na Šumavě a několika dalších místech...

Aktuální stav ovzduší v ČR můžete sledovat na webu ČHMÚ.

Zprávu o kvalitě ovzduší na území ČR v roce 2022 naleznete zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů