Pátek, 1. března 2024

Pracujete na pile? Uklízejte piliny a prach

Pracujete na pile? Uklízejte piliny a prach

Tím, že akciová společnost Wotan Forest neprováděla pravidelně úklid vnitřních a zejména venkovních prostor ve svém zařízení Pila Slavonice, umožnila opětovnou emisi pilin a prachu. Za porušení zákona o ochraně ovzduší tak dostala od České inspekce životního prostředí pokutu 150 tisíc korun, kterou posléze potvrdil i odvolací orgán - Ministerstvo životní prostředí. Pokuta se tak stala tento měsíc pravomocnou.

Při kontrole společnosti Wotan Forest inspektor zjistil, že filtrem zachycené piliny a prach jsou skladovány volně na manipulační ploše vedle sila, čímž firma umožnila reemisi zachycených pilin a prachu do vnějšího prostředí. Nebylo uklizeno ani okolí sila (vrstva pilin na manipulační ploše cca 20- 30 cm do vzdálenosti 10 m od sila). Na volných plochách se nacházely zbytky hromad pilin, rozježděné vrstvy pilin a z otevřených shromažďovacích míst byly piliny uvolňovány do vnějšího ovzduší. Tím porušila firma jako provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší svou zákonnou povinnost. ,,Je nepřípustné, aby na volné ploše u sila byly piliny a dřevní prach následně po jeho naplnění vyhrnuty mimo silo na manipulační plochu a volně uskladněny do doby, než budou odvezeny," hodnotí situaci ředitel Oblastního inspektorátu Vladimír Jiráček a dodává, že navíc i podle satelitních snímků není tento stav mimořádný.

Svou povinnost provozovatel porušil už i tím, že odstranil původní zařízení ke snižování emisí (tkaninový filtr Moldow), které je uvedeno v platném povolení a na uvolněné místo nainstaloval jiné filtrační zařízení, které v platném povolení uvedeno není. U nově nainstalovaného zařízení ke snižování emisí provozovatel neprovedl ve stanoveném termínu jednorázové měření emisí tak, aby doložil, že je schopen na daném výduchu plnit stanovený emisní limit.

Nánosy pilin na konstrukci cyklonu, střeše budovy pilnice či vrstva pilin na ventilátoru nekorespondují s tvrzením provozovatele, že se jedná o piliny z probíhající výrobní činnosti. Kontrola na pile Protivín byla zahájena v 8 hodin a 15 minut. Pokud by inspekce přistoupila na argumentaci provozovatele, že zdokumentované vrstvy pilin na popsaných místech vznikly od počátku směny, jednalo by se o stav značně tristní, protože by pak tyto vrstvy vznikly během dvou až tří hodin, tj. v době, kdy byla provedena fyzická kontrola areálu pily Protivín. V tom případě by se muselo jednat o - s lehkou nadsázkou řečeno - nezvladatelný masivní únik pilin do vnějšího okolí. Na pojezdové ploše se v žádném případě nejednalo o piliny čerstvě nafoukané, ale o vrstvy pilin, které vznikly v předchozích obdobích a které byly rozježděny dopravními prostředky.

Jednáním provozovatele - tedy společnosti Wotan Forest - mohlo dojít za nepříznivých klimatických podmínek (sucho, vítr), k roznášení dřevního prachu a pilin do blízkého okolí a tím k negativnímu dopadu provozu na nejbližší okolí.

Wotan Forest3

Wotan Forest 1

Wotan Forest 2

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů