Úterý, 27. února 2024

Nesprávným prováděním lakování si firma Brukov vysloužila pokutu 180 tisíc korun

Nesprávným prováděním lakování si firma Brukov vysloužila pokutu 180 tisíc korun

Zaměstnanci společnosti s ručením omezeným Brukov lakovali v její provozovně ve Smiřicích v srpnu tohoto roku bez pravomocného povolení. Firma tím porušila zákon o ochraně ovzduší, za což jí Česká inspekce životního prostředí udělila pokutu ve výši 180 tisíc korun. Protože se provozovatel neodvolal, pokuta je od 14. 12. 2021 pravomocná.

Společnost Brukov se zabývá výrobou ocelových kontejnerů pro ukládání, manipulaci

a přepravu sypkých hmot, jako například surovin, odpadů, stavebních materiálů, železného šrotu a podobně. Kontejnery jsou svařovány z ocelových plechů různých tlouštěk, nosníků a profilů. Kontejnery jsou následně povrchově upravovány nátěrovými hmotami s obsahem VOC - těkavých organických látek, což jsou organické sloučeniny, které jsou schopné za přítomnosti slunečního záření reagovat s oxidy dusíku za vzniku látek, které mohou poškozovat lidské zdraví nebo ozonovou vrstvu.

Při kontrole provozovny v srpnu 2021 zjistili inspektoři z oddělení ochrany ovzduší oblastního inspektorátu v Hradci Králové, že provozovatel prováděl v období od 10.8.2021 do 17.8.2021 lakování v původní lakovně, zrekonstruované po požáru v roce 2019, bez pravomocného povolení provozu, vydaného místně příslušným Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, namísto v povolené mobilní lakovně.

Navíc v období od 3.11.2020 do dne kontroly 17.8.2021 prováděl provozovatel lakování v provizorní stanové konstrukci mimo prostor lakovny, jejíž provoz nebyl povolen rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a nebyl ani nijak popsán v provozním řádu lakovny. ,,V den kontroly provozovatel prováděl lakování v této provizorní stanové konstrukci mimo prostor lakovny, o čemž vypovídá pořízená fotodokumentace," potvrzuje ředitel Oblastního inspektorátu v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Při stanovení výše pokuty inspekce zohlednila skutečnost, že v případě provozu zrekonstruované lakovny bez pravomocného povolení provozu se jedná o opakovaný přestupek, za který byla obviněnému již v roce 2020 pravomocně uložena pokuta ve výši 90 tisíc korun.

V případě nepovoleného lakování v provizorní stanové konstrukci, kdy emise těkavých organických látek unikaly bez jakéhokoliv odloučení přímo do ovzduší, se jedná o přestupek s přímým následkem na zhoršení kvality ovzduší, a to i při krátkodobém provozu zdroje, neboť nejbližší zástavba rodinných a bytových domů se nachází v bezprostřední blízkosti tohoto zdroje.

Brukov1

Brukov2

Brukov3

Brukov4

Brukov5

Brukov6

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů