Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

21. června 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
Citace: 143/2022 Sb. Částka: 68/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1427 Rozeslána dne: 8. června 2022
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 18. května 2022 Datum účinnosti od: 9. června 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Předpis mění: 165/2012 Sb.; 382/2021 Sb.
143

ZÁKON

ze dne 18. května 2022,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

Čl. I

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb., zákona č. 367/2021 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 47b odstavec 1 zní:

"(1) Výrobce biometanu a dovozce, výrobce nebo dodavatel paliv z biomasy pro výrobu biometanu dokládají splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU.".

2. V § 47b odstavec 3 zní:

"(3) Výrobce a výrobce tepla v případě výroby elektřiny a výroby tepla z paliv z biomasy a dovozce, výrobce nebo dodavatel paliv z biomasy dokládají splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU.".


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o podporovaných
zdrojích energie

Čl. II

Zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:

V části první - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie čl. II - Přechodná ustanovení bod 18 zní:

"18. V období od nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2022 lze doložit splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s § 47b zákona nebo čestným prohlášením.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů