Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. červnu 2022

1. červenece 2022

Voda

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. červnu 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.


Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 25. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (84 % vrtů). Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (49 %) vzrostl, naopak podíl vrtů s normální hladinou (31 %) se mírně snížil. Podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově mimořádně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (64 % pramenů). Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (49 %) se téměř nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (21 %) se mírně snížil a podíl pramenů se silně a mimořádně nadnormální vydatností (4 %) se nezměnil.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly. Nejvíce stoupaly malé toky na území Prahy a okolí, kde byla na Botiči v profilech Jesenice Kocanda a Průhonice a na Pitkovickém potoce
v kuří překročen i 3. SPA. V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 20 do 80 % průměru, ojediněle u menších toků i více.

Z hlediska hydrologického sucha zůstala, přes vydatné srážky, situace oproti předchozímu týdnu v českých povodích podobná, na Moravě se zhoršila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny téměř z 80-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů