Sobota, 23. září 2023

Sněmovna schválila prodloužení platnosti certifikátu biopotravin

Sněmovna schválila prodloužení platnosti certifikátu biopotravin

Platnost certifikátu biopotravin nebo bioproduktů se zřejmě prodlouží. Zároveň se zvýší horní hranice peněžité pokuty za klamání spotřebitele v souvislosti s prodejem výrobků označených tak, že pocházejí z ekologického zemědělství. Počítá s tím novela zákona o ekologickém zemědělství, kterou dnes schválila Sněmovna. Musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Na návrh zemědělského výboru vložili poslanci do zákona novou povinnost poskytovatelů přístupu k internetu, kteří budou muset blokovat přístup k webovým stránkám nabízejícím nebezpečné potraviny.

Zákon má vstoupit v účinnost prvním dnem druhého měsíce po vyhlášení ve sbírce. Jeho hlavním cílem je zavést nová pravidla z evropských směrnic.

Certifikát biopotraviny nebo bioproduktu bude moci platit podle novely až 26 měsíců místo nynějších nejvýše 15 měsíců. Změna souvisí podle zdůvodnění s tím, že evropské nařízení prodlužuje lhůtu mezi kontrolami dodržování pravidel ekologické produkce až na dva roky. Nyní se musejí konat každý rok.

Pojem ekologický podnikatel nahrazuje novela pojmem ekologický zemědělec. Ekologickým zemědělcem bude fyzická nebo právnická osoba evidovaná podle zvláštních předpisů, která hospodaří na ekofarmě. Definice ekofarmy se také rozšiřuje o vodní plochy.

Za klamání spotřebitelů bude podnikatelům hrozit až dvoumilionová pokuta, nyní činí horní hranice jeden milion korun. V letech 2018 a 2019 úřady pokutovaly podle zdůvodnění vždy pět takových přestupků, nejvyšší sankce představovala 20.000 korun.

Novela na základě nových evropských předpisů uzákoňuje zřízení elektronické databáze, která umožní podnikatelům v ekologickém zemědělství nabízet ekologicky chovaná zvířata. Nyní se registr vztahuje podle českého zákona jen na osivo a na rozmnožovací materiál rostlin.

Zemědělský výbor doporučil vložit do zákona ustanovení, které upravuje povinnost dovozců produktů ekologického zemědělství uhradit náklady vzniklé v souvislosti s kontrolou dovozu těchto produktů. Jde hlavně o náklady na laboratorní rozbory a paušální náklady. O náhradě nákladů rozhodne příslušná instituce. Výbor také navrhl rozšířit působnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce tak, že inspekce by nově měla vykonávat kontroly podle zákona o ekologickém zemědělství.

Inspekce má také nově vést seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin. Seznam bude rovněž obsahovat takové potraviny, které porušují svým obsahem právní předpisy a k jejichž kontrole je inspekce příslušná. Poskytovatelé připojení k internetu by měli mít povinnost do 15 dnů ode dne zveřejnění zablokovat k takové stránce přístup.

Sněmovna přijala také pozměňovací návrh skupiny poslanců z více stran, který upravuje podmínky kvalifikace pro inspektory u ekologických zemědělců a pro kontrolory žadatelů o vstup do ekologického zemědělství. Návrh má vyřešit problémy s nedostatkem inspektorů.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů