Neoprávněné nakládání s odpadem vyneslo pardubické stavební firmě téměř tří set tisícovou pokutu

Neoprávněné nakládání s odpadem vyneslo pardubické stavební firmě téměř tří set tisícovou pokutu

Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu 280 tisíc korun společnosti MIROS Pardubice, a.s.. Firma od roku 2019 navezla na pozemek v katastrálním území Čeperka stavební a demoliční odpady a zeminu v celkovém množství 67 392 tun, aniž by byla provozovatelem stacionárního zařízení určeného k nakládání s daným druhem odpadů. Na tomto pozemku firma odpady dočasně soustřeďovala a následně i využívala v rámci svého povoleného mobilního drticího zařízení.


Na dalším nedalekém pozemku, který k tomu nebyl určený, pak společnost soustřeďovala cca 150 poškozených železničních pražců. Navážela je sem před jejich odstraněním v rámci rekonstrukce železniční tratě. Naproti těmto pražcům se nacházely kupy biologicky rozložitelných odpadů (tráva, větve, keře, menší stromy, pařezy) včetně poškozených palet, poškozených kusů drobného nábytku a poškozených dřevěných okenních rámů.

Firma navíc jako původce odpadů na jednotlivých stavbách (které sama realizovala) nepodávala hlášení o produkci a nakládání s odpady, i když vzhledem k produkovanému množství odpadů tuto povinnost měla. V hlášení povoleného mobilního zařízení za rok 2019 a 2020 společnost navíc uvedla pouze údaje o přijetí stavebních a demoličních odpadů od dodavatelů, nikoliv z její vlastní stavební činnosti.

,,Při stanovování výše pokuty jsme brali zřetel na to, že s námi společnost aktivně spolupracovala a pokusila se sjednat částečnou nápravu. Neopomněli jsme však ani fakt, že zákon o odpadech již jednou porušila, a to v roce 2016," uvedl ředitel oblastního inspektorátu Lukáš Trávníček. Firma se zabývá mimo jiné silničním stavitelstvím, zemními pracemi, recyklací stavebních hmot, údržbou a rekonstrukcí železničního svršku. Proti rozhodnutí inspekce se neodvolala.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů