Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 3. srpnu 2022

5. srpna 2022

Voda

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 3. srpnu 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.


Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 30. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu, pouze u 3 % vrtů klesala výrazněji. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (42 %) se zvýšil, podíl vrtů s normální hladinou (36 %) se mírně snížil a podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou se příliš nezměnil, silně nebo mimořádně nadnormální hladina byla zaznamenána pouze u dvou vrtů. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 30. týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení, výrazněji se zmenšovala pouze u 4 % pramenů. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (49 %) a se silně a mimořádně nadnormální vydatností (5 %) se téměř nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností mírně vzrostl (25 %).

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly v závislosti na srážkách, které se místy vyskytovaly v průběhu celého týdne. Výraznější kolísání bylo zaznamenáno v sobotu v okolí Prahy, na Botiči došlo k překročení 1. SPA a v neděli pak na severovýchodě ČR, kde byl zaznamenán 1. SPA na Lučině v Horních Domaslavicích a na Ropičance v profilu Řeka. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 15 do 95 % průměru, ojediněle v povodí Vltavy více. Z hlediska hydrologického sucha zůstala situace oproti předchozímu týdnu v českých povodích podobná, na Moravě se zlepšila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 71?100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc červenec bylo z vodních nádrží nadlepšeno téměř 76 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 204 mil. m3.

Během července došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno přes 10 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno tedy 519 mil. m3.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů