Pátek, 22. září 2023

29. září - Mezinárodní den osvěty o potravinových ztrátách a snižování plýtvání

Mezinárodní den informovanosti o potravinových ztrátách a plýtvání je příležitostí vyzvat k akci jak veřejný sektor (národní nebo místní orgány), tak soukromý sektor (podniky a jednotlivce) a stanovit priority akcí. Pokročit s inovacemi s cílem snížit ztráty a plýtvání potravinami a budovat lepší a odolnější potravinové systémy.

29. září - Mezinárodní den osvěty o potravinových ztrátách a snižování plýtvání

Patronem Mezinárodního dne osvěty o potravinových ztrátách a snižování plýtvání je společnost Unilever, jeden z největších světových výrobců potravin a výrobků pro péči o tělo a domácnost. Hlavní hodnotou je udržitelné a zodpovědné podnikání - od pěstování a nákupu surovin, přes výrobu po dodání zboží do prodejen až po samotné nakládání s obaly. Zásadní je podpora inovací a výzkumu jako hlavního motoru udržitelnosti.


Až třetina světové produkce potravin končí každoročně nevyužita na skládkách. Ukládání odpadů na nich je podstatným přispěvatelem skleníkových plynů, a to nejen oxidu uhličitého, ale i metanu. Ekologie, stejně jako samotné plýtvání potravinami při několika set milionech hladovějících obyvatel planety nutí společnosti k zavádění preventivních kroků proti bezúčelnému plýtvání.
Společnost Unilever dlouhodobě pracuje na omezení plýtvání potravinami a edukaci o tomto tématu, přičemž uvědoměle cílí na snížení produkce odpadu ve všech stupních výroby zboží svých značek. Do roku 2025 tak plánuje snížit plýtvání potravinami v provozech o 50 %, a to od surovin až po samotné koncové spotřebitele. Odpad z výroby především zahrnuje nevyužité suroviny vznikající při zpracování a také přebytky před expirací, které už nelze prodat. Pokročilá práce s daty a jejich analýza sofistikovanými programy, aplikace pro gastronomické podniky k výpočtu potřebných surovin i samotné šíření osvěty o plýtvání potravinami pomáhá jako aktivní prevence vzniku odpadů ve výrobních a zpracovatelských závodech. Například prostřednictvím značky Hellmann´s upozorňuje společnost Unilever již pátým rokem na fenomén lednicové slepoty a buduje povědomí o plýtvání potravinami v České republice.
Nejlepší odpad je ale vždy ten, který nevznikne. Proto Unilever zavedl strategii pro nakládání s odpadem a předcházení tvorby potravinového odpadu ve výrobě. Moderní procesy výroby jsou nastaveny tak, aby využívaly suroviny efektivněji a případné odpady se stále zpracovávaly jiným způsobem napříč závodem. U potravin se přímo nabízí například použití zbytků jako krmiva pro zvířata, kompostování či produkce bioplynu pro energetickou soběstačnost závodů udržitelnou cestou. Nevyužité potravinové suroviny tedy končí na skládkách jen v minimu případů se snahou darování na dobročinné účely. Těmito kroky se snaží inspirovat i konečné spotřebitele k zamezení plýtvání u sebe doma.
Veškeré zboží, u kterého je garantována zdravotní bezpečnost i po lhůtě spotřeby společnost daruje na lokální potravinové banky a charity. Nejen potraviny, ale i čistící a kosmetické zboží. Dlouhodobě tak Unilever spolupracuje například s Federací potravinových bank, které v minulém roce věnoval 103,6 tun potravin a dalšími charitami, jako např. Fond Veroniky Kašákové, organizací Klokánek nebo Zachraň jídlo apod. Právě možnosti darování potravin a drogistického zboží mohou být cestou jak zamezit plýtvání a zároveň podpořit potřebné.
Už nyní se Unileveru díky správně nastaveným zodpovědným strategiím podařilo snížit počet neprodejných potravin meziročně o 33 %.
O společnosti Unilever
Unilever je jedním z předních světových dodavatelů produktů pro krásu, osobní péči, péči o domácnost, a také potravin a zmrzliny s prodejem ve více než 190 zemích a produkty, které každý den používá 3,4 miliardy lidí. Zaměstnává 127 000 zaměstnanců, v roce 2022 jsme vygenerovali tržby ve výši 60,1 miliardy EUR. V domácnostech po celém světě najdete přibližně 400 značek, včetně ikonických světových značek jako Dove, TRESemmé, Rexona, Axe, Hellmann's, Knorr, Magnum, Domestos, Savo a Surf, a dalších značek jako Seventh Generation či The Vegetarian Butcher.
Naší vizí je být globálním lídrem v udržitelném, zodpovědném a progresivním podnikání. Unilever Compass, naše udržitelná obchodní strategie, pohání náš výkon a udržitelný a odpovědný růst. Zaměřuje se na aktuální výzvy dnešní doby především v oblasti sociální a enviromentální.
Unilever byl založen v roce 1930 a svou českou pobočku zřídil v roce 1991. Unilever v Česku a na Slovensku zaměstnává 330 zaměstnanců.
Více informací o Unileveru a jeho značkách naleznete na www.unilever.com a www.unilever.cz

Nejen den potravinových ztrát...

Dalších více než 200 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den... Tištěný EKOkalendár pro rok 2024 pak lze zakoupit na Fan-Shopu spolku Ukliďme Česko.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů