Úterý, 29. listopadu 2022

Představení finalistů E.ON Energy Globe 2022 - Biotop raků v Rokycanech

30. září 2022
Představení finalistů E.ON Energy Globe 2022 - Biotop raků v Rokycanech

Jak může vypadat povedená revitalizace vodního toku, ukazuje projekt z Rokycan. Staré betonové koryto místního Rakovského potoka nahradil park, který slouží pro rekreaci místních obyvatel a zároveň umožňuje rozliv vody při její zvýšené hladině. Úprava koryta navíc zlepšila životní podmínky pro místní mimořádně hojnou populaci vzácného raka kamenáče.

Revitalizaci Rakovského potoka město zahájilo v roce 2014. Přímé zahloubené betonové koryto bylo nahrazeno povodňovým parkem, který zajistí bezpečný rozliv vody při vyšších průtocích. Potok nyní doplňují rovněž meandry s tůněmi. Během této fáze vznikly také trávníky o rozloze více než 22 000 m2.
Druhá část revitalizace se poté více zaměřila na zlepšení biotopu kriticky ohroženého raka kamenáče. Ve spolupráci s odborníkem na raky - astakologem - zde vzniklo nové kamenné koryto s kamenným záhozem ve dně. Ten je co nejvíce nepravidelný a členitý s vyčnívajícími balvany. Velká vrstva kamenů v členitém dně poskytuje rakům množství úkrytů, kde mohou tato vzácná zvířata spojeně žít a prosperovat.
Projekt revitalizace ukazuje, že je možné do jednoho funkčního celku dobře propojit území povodňové ochrany, prostor pro rekreaci obyvatel a biotop chráněného živočicha. Při revitalizaci potoka se navíc podařilo využít velkou část původních betonových tvárnic z břehů koryta, čímž se výrazně snížilo množství stavebního odpadu, který by jinak putoval do recyklačního centra. Nový park si místní obyvatelé oblíbili, což dokazuje jeho vysoká návštěvnost.
V čem je projekt výjimečný?
  • Představuje příklad povedené revitalizace vodního toku uvnitř města.
  • Propojily se v něm rekreační a protipovodňové funkce území s biotopem chráněného živočicha.
  • Odpad ze starého koryta, tedy staré betonové tvárnice, byl využit pro podloží nového koryta potoka.
Největší přínos:
Projekt je inspirativním příkladem úspěšné revitalizace vodního toku, díky níž vzniklo hodnotné přírodní a rekreační území uvnitř města.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů