Čtvrtek, 1. prosince 2022

On-line mapování koncentrací PM - jak funguje a co od něj (ne)očekávat v neobvyklých situacích

12. září 2022
On-line mapování koncentrací PM - jak funguje a co od něj (ne)očekávat v neobvyklých situacích

Operativní mapování kvality ovzduší

Český hydrometeorologický ústav má na základě své zřizovací listiny povinnost mj. pravidelně informovat o kvalitě ovzduší na území České republiky. Aby měla veřejnost informaci o koncentracích znečišťujících látek i mimo místa stanic imisního monitoringu, zveřejňuje ČHMÚ na svých stránkách operativní mapy aktuálních koncentrací. Tyto mapy jsou konstruovány pro suspendované částice PM10, ozon O3, oxid dusičitý NO2, oxid siřičitý SO2 a oxid uhelnatý CO na základě on-line dat ze stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM) a plošných doplňkových dat. Cílem této tiskové zprávy je popsat na příkladu suspendovaných částic PM10 v základních rysech způsob tvorby map a určitá omezení, která je třeba brát ve zvláštních situacích v potaz.

Čtěte více (dokument pdf).

Ke stažení (dokument docx).

Zdroj: ČHMÚ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů