Nová metodická příručka EKOABECEDA pro klima pomůže pedagogům vyučovat o klimatické změně

Nová metodická příručka EKOABECEDA pro klima pomůže pedagogům vyučovat o klimatické změně

Se začátkem nového školního roku představuje vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět novou metodickou příručku EKOABECEDA pro klima. Pedagogové v ní najdou ucelené informace o klimatické změně, které snadno využijí ve výuce. Díky finanční podpoře z Norských fondů a společnosti Veolia mohlo Recyklohraní koncem srpna tuto 40 stránkovou publikaci zdarma rozeslat do 2 600 škol, které s Recyklohraním aktivně spolupracují. Vedle toho je v elektronické podobě k dispozici na webu projektu. Do konce října doplní příručku ještě tematické výukové scénáře pro 4 věkové kategorie - pro mateřské školy, první a druhý stupeň základní školy a střední školy.

EKOABECEDA pro klima má tři kapitoly. První se zaměřuje na pochopení hlavních jevů jako jsou klima, změna klimatu, globální oteplování a jejich dopadu na životní prostředí a lidi na naší planetě. Druhá představuje uhlíkovou, ekologickou a vodní stopu a doporučení, jak každý z nás, včetně dětí, můžeme své stopy ovlivnit a tím zpomalovat průběh a mírnit důsledky klimatické změny. Poslední třetí kapitola se zabývá tím, jak změna klimatu ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme - tedy českou krajinu, zemědělství a život ve městech.
Cílem bylo podpořit pedagogy ve vzdělávání o klimatické změně
Metodická příručka EKOABECEDA přináší pedagogům praktické informace psané srozumitelným jazykem. ,,Nezastíráme, že klimatická změna je velký problém, ale snažíme se být pozitivní. Prostřednictvím pedagogů chceme žáky a studenty seznámit nejen se samotným tématem, ale zároveň je podpořit, aby přemýšleli, jak jejich chování ovlivňuje změnu klimatu a snažili se žít ohleduplněji k životnímu prostředí. Snažíme se je také povzbudit, aby zapojili kritické myšlení, hledali příležitosti ke změně ve škole, ve svých rodinách ale i v obci či městě, kde žijí," říká Jana Čechová z programu Recyklohraní a zároveň odborná redaktorka nové publikace.
Na tvorbě spolupracovali také učitelé z praxe
Vedle samotných textů metodickou příručku doplňují názorná schémata a obrázky. Jejich autorkou je grafička Tereza Mikušová. Redaktorka nové EKOABECEDY pro klima Ing. Jana Čechová se mohla opřít o spolupráci s odbornými oponentkami Ing. Kateřinou Slavíčkovou, Ph.D., Ing. Terezií Pačesovou, PhDr. Dagmar Milerovou Práškovou a Hanou Ansorgovou. Přínosná byla také spolupráce s metodičkami - pedagožkami z praxe, které se vyjadřovali ke konceptu příručky a rovněž spolupracují na tvorbě výukových scénářů. Ty metodickou příručku doplní o praktické lekce s úkoly, pokusy, cvičeními a hrami.
Podzim bude patřit zapojení nové EKOABECEDY do výuky
Recyklohraní věnuje pozornost tomu, aby s novou metodickou příručkou mohlo pracovat, co nejvíce pedagogů. I proto je na webu projektu dostupná zdarma - volně ke stažení. Vedle toho realizační tým připravuje na říjen a listopad tři vzdělávací semináře pro pedagogy. Tam učitele seznámí s dostupnými materiály a nabídne, jak nejlépe materiály využívat. ,,První seminář se uskuteční v Praze, zbývající dva budeme situovat na Moravu. Přijedeme za pedagogy, abychom jim metodiky představili a zároveň od nich získali zpětnou vazbu, " dodává ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová.
Recyklohraní děkuje za podporu
Metodická příručka Ekoabeceda pro klima a scénáře výukových lekcí vznikly v rámci stejnojmenného projektu, který probíhá od září 2021 do června 2023 a je podpořen z Norských fondů, které přispívají k ochraně životního prostředí České republiky a pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Cílem Norských fondů je zároveň přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v?Evropském hospodářském prostoru a posilovat spolupráci mezi Norskem a Českou republikou. Partnerem projektu Ekoabeceda pro klima jsou zároveň vodárenské společnosti ze skupiny Veolia.
Ekoabecedy z dílny Recyklohraní
Metodickou podporou pedagogů se Recyklohraní zabývá dlouhodobě. Formát tematických příruček doplněných o výukové scénáře a přílohy již zpracovalo pro 7 témat. Všechny jsou k dispozici na https://recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/. Zabývají se šetrnou spotřebou vody, předcházení vzniku odpadů, obecně environmentální výchovou, tříděním a recyklací vysloužilých mobilních telefonů, baterií a elektrospotřebičů.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů