Neděle, 1. října 2023

Žáci a studenti českých škol pracují na vzkazu pro příští generace

Žáci a studenti českých škol pracují na vzkazu pro příští generace
Se začátkem nového školního roku startuje v mateřských, základních a středních školách v České republice unikátní projekt Vzkaz (v) lahvi. Jeho cílem je osvěta žáků a studentů v oblasti využívání obalů, jejich třídění a recyklace. Zadavateli projektu jsou školní recyklační program Recyklohraní a vzdělávací iniciativa Replastuj.
V Robinsony a Robinsonky se promění žáci a studenti českých mateřských, základních a středních škol v rámci vzdělávacího projektu o plastech a jejich recyklaci. Jejich úkolem bude vytvořit vzkaz pro vrstevníky, rodiče, prarodiče a budoucí generace, jak se mohou chovat ohleduplněji k přírodě a naší planetě. Součástí práce na projektu budou i tematické workshopy a zařazení tématu do běžné výuky.
Vzkaz v lahvi má ze své podstaty většinou podobu důležitého a naléhavého psaní, a v tomto případě se tak stane symbolem osvěty pro správné využívání obalů, jejich třídění a recyklaci. Přinese zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly - kdy se bez nich obejdeme, a kdy je naopak jejich využití logické a správné, jakým obalům dávat přednost a jaké jsou k tomu důvody, proč je důležité plastové obaly třídit a co z nich vzniká díky recyklaci.
,,Každý by měl díky vzkazu snadno pochopit, jak to s těmi plasty je, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem a proč je důležité je dobře třídit a recyklovat. Samozřejmě platí, že čím méně odpadu z obalů, a to nejen plastových, vytvoříme, tím lépe. To je pravidlo, které je ze všech nejdůležitější. Přiznejme si ale, že jsou situace, kdy se bez nich neobejdeme," komentuje zadání úkolu ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová a dodává: ,,Možná se ptáte, proč Robinson. Je to jednoduché - nechceme, aby se naše země stala opuštěným ostrovem plným nepotřebných odpadků. To by byla velká škoda. V případě plastových odpadů, ale nejen jich, je umíme velmi dobře zpracovat a materiál znovu použít. A právě v osvětě, mohou děti hodně pomoci."
Informace o plastech jako součást výuky
Spolu se zadáním, které bude přizpůsobeno jednotlivým typům škol, obdrží pedagogové informace o plastech a jejich možném použití a významu pro dnešní společnost, o jejich dopadu na životní prostředí a vhodné recyklaci, vzdělávací hrací karty, pracovní listy a také instruktážní video, jak úkol zpracovat. Studijní materiály je seznámí s tím, jaké druhy obalů se používají na balení nápojů, čistících prostředků nebo kosmetiky a měli by si uvědomit, že při posuzování vlivu obalů na životní prostředí je třeba věnovat pozornost jejich celému životnímu cyklu od získávání surovin, výroby, přepravy až po samotné užívání. Připomenou si význam opakovaného použití věcí a recyklace i to, že použité PET lahve jsou cenným materiálem, který poslouží k výrobě recyklovaných plastových lahví (rPET) a mnoha dalších produktů.
,,Plasty jsou všude kolem nás a v řadě případů jsou pro náš život nezbytné. Často jsou dokonce nejekologičtějším materiálem vhodným pro konkrétní použití, jako je tomu například u plastových lahví z rPET, které mají ve srovnání s ostatními obaly výrazně menší uhlíkovou stopu. Aby nám plasty byly dobrým sluhou, a ne špatným pánem, musíme se naučit s nimi dobře zacházet," vysvětluje Lucie Pavlásková, mluvčí iniciativy Replastuj.
Projekt Vzkaz (v) lahvi je prvním z osvětových úkolů, které pro nový školní rok Recyklohraní připravuje. Osloveno bude 3 800 škol v České republice a v nich asi 916 tisíc žáků a studentů. Zpráva (v) láhvi by měla mít nejlépe podobu komiksu nebo v případě mladších dětí leporela. Možná je ale i psaná forma zpracování, video nebo prezentace.
Z vyhotovení úkolu, které musí školy odevzdat do 31. října 2022, vybere odborná porota v každé věkové kategorii tři nejzdařilejší práce. Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen se plánuje na začátek prosince 2022.
Bližší informace, zadání úkolu a pokyny pro jeho plnění jsou k dispozici na stránce Replastuj.cz a Recyklohraní.cz.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů